Zawód operator urządzeń granulujących

Operatorzy urządzeń granulujących dokonują mieszania i granulacji sproszkowanych składników przy użyciu maszyn do mieszania i rozdrabniania w celu przygotowania składników przeznaczonych do tabletkowania produktów leczniczych. Ustawiają wielkość serii i przestrzegają receptur dotyczących składników.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Dobre praktyki wytwarzania

  Wymogi regulacyjne i dobre praktyki wytwarzania (GMP) stosowane w danym sektorze wytwórczym.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

Umiejętności

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Monitorować składniki sproszkowane

  Monitorowanie partii i składników, dbając o to, aby wagi i miary były zgodne z określoną formułą.

 • Przenosić sprzęt do granulacji

  Przeprowadzanie załadunku i rozładunku urządzeń do granulacji.

 • Prowadzić rejestr zapasów

  Prowadzić dokumentację pisemną dotyczącą ilości zapasów, które są magazynowane, a także przychodzących i wychodzących produktów wymaganych do właściwego wykonywania usług, napraw i prac konserwacyjnych.

 • Mierzyć dokładnie czas

  Mierzyć upływ czasu, często za pomocą zegara lub stopera.

 • Przeprowadzać operacje mieszania

  Mieszać sproszkowane składniki, dodając właściwe spoiwo zgodnie z recepturą: żelatynę, wodę, alkohol lub pastę skrobiową.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Montować maszyny

  Montować maszyny zgodnie z instrukcjami i specyfikacjami.

 • Dbać o pomieszczenia produkcyjne

  Dbać o czystość w pomieszczeniach, w których proces wytwarzania dobiegł końca, a produkt jest ukończony zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP).

 • Nadzorować operacje związane z procesem granulacji

  Nadzorować operacje wykonywane w ramach procesu granulacji w celu wykrycia wszelkich odchyleń lub problemów przy zapewnieniu utrzymania standardów jakości.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Przestrzegać standardowych procedur

  Przestrzegać i postępować zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP).

 • Pracować w systemie zmianowym

  Pracować w rotacyjnych zmianach, gdzie celem jest utrzymanie linii serwisowej lub produkcyjnej przez całą dobę i każdego dnia tygodnia.

 • Rozmontowywać sprzęt

  Rozmontowywać sprzęt przy użyciu narzędzi ręcznych w celu czyszczenia urządzeń i wykonywania regularnej konserwacji.

Source: Sisyphus ODB