Zawód operator urządzeń rafineryjnych

Operatorzy urządzeń rafineryjnych dozorują maszyny do rafinacji surowych olejów, takich jak olej sojowy, olej z nasion bawełny oraz olej arachidowy. Dozorują oni zbiorniki do mycia w celu usunięcia produktów ubocznych i usunięcia zanieczyszczeń przy użyciu ciepła.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Narzędzia mechaniczne

  Rozumienie maszyn i narzędzi, w tym ich konstrukcji, sposobów użytkowania, naprawy i konserwacji.

 • Alkaliczne etapy rafinacji olejów jadalnych

  Etapy procesu rafinacji zasadowej oleju spożywczego, które obejmują podgrzewanie, kondycjonowanie, neutralizację, ponowną rafinację, płukanie oleju.

 • Pochodzenie tłuszczów i olejów spożywczych

  Rozróżnienie między tłuszczami spożywczymi pochodzącymi od zwierząt i olejami otrzymanymi z roślin.

Umiejętności

 • Rozmontowywać sprzęt

  Rozmontowywać sprzęt przy użyciu narzędzi ręcznych w celu czyszczenia urządzeń i wykonywania regularnej konserwacji.

 • Obsługiwać wirówki

  Dostosować warunki pracy takie jak prędkość i czas działania wirówek zgodnie z wymogami produktu w trakcie procesu. Obsługa wirówek.

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Zajmować się wirówkami

  Obsługiwać wirówkę służącą do oczyszczania olejów zwierzęcych i roślinnych. Umieszczać tkaninę filtracyjną na zbiorniku zasilającym wirówkę. Uruchamiać odwirowywanie i przelewanie filtrowanego materiału z wirówki do przenośnego zbiornika.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Pompować produkty

  Obsługiwać maszyny pompujące zgodnie z określonymi procedurami i w zależności od rodzaju produktu. Zapewniać prawidłowe ilości i odpowiednie podawanie produktu w trakcie tego procesu.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Mierzyć gęstość cieczy

  Pomiar gęstości cieczy, w tym olejów, za pomocą przyrządów takich jak higrometry lub rurki oscylacyjne.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Przygotowywać siłownię do działania

  Przygotowywać i uruchamiać silnik główny oraz silniki pomocnicze; przygotowywać maszyny w siłowni przed odpłynięciem; znać procedury uruchamiania i postępować zgodnie z nimi według listy kontrolnej.

 • Kontrolować przepływ olejów

  Regulować elementy sterujące w celu regulacji przepływu olejów przez przewody i zbiorniki.

 • Myć oleje

  Myć oleje, aby zmniejszyć zawartość mydła w oleju po pierwszym etapie rafinacji. Podgrzewać olej do odpowiedniej temperatury, a następnie dodawać pewną ilość wody do przemywania w celu zmieszania jej z olejem w mieszarce dynamicznej. Obsługiwać przepływomierz ciepłej wody i elektropneumatyczny zawór pomiarowy.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Monitorować separatory odśrodkowe

  Obsługiwać i monitorować separatory odśrodkowe.

Source: Sisyphus ODB