Zawód operator wózka widłowego

Operatorzy wózków widłowych są odpowiedzialni za eksploatację wózków widłowych do przemieszczania, umieszczania, przemieszczania, ustawiania i liczenia towarów. Odpowiadają za bezpieczną i efektywną eksploatację wózków widłowych. Ponadto wypełniają zlecenia i sprawdzają prawidłowość innych zleceń.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaj opakowań wykorzystywanych w wysyłkach przemysłowych

  Znajomość różnych rodzajów materiałów opakowaniowych wykorzystywanych do wysyłki przemysłowej, w zależności od rodzaju towarów, które mają zostać wysłane. Przestrzeganie przepisów dotyczących opakowań towarów.

Umiejętności

 • Monitorować przemieszczanie towarów

  Upewniać się, że wszystkie przesyłki są dokładne i wolne od uszkodzeń.

 • Obsługiwać urządzenia radiowe

  Konfiguracja i obsługa urządzeń radiowych i akcesoriów, takich jak konsole nadawcze, wzmacniacze i mikrofony. Rozumienie podstaw języka radiooperatora i, w razie konieczności, zapewnianie instrukcji prawidłowej obsługi sprzętu radiowego.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Przeprowadzać inwentaryzację zapasów

  Przenosić zapakowane i łatwo psujące się produkty z wcześniejszym terminem przydatności na front półek.

 • Przestrzegać instrukcji ustnych

  Mieć możliwość śledzenia instrukcji otrzymanych od współpracowników. Dążyć do zrozumienia i wyjaśnienia co jest przedmiotem instrukcji.

 • Przenosić zapasy

  Usuwać materiał z miejsca składowania i przenosić go do innego miejsca składowania.

 • Oszacowywać odległości

  Zdolność do prawidłowego oszacowania odległości w celu bezwypadkowej obsługi maszyny.

 • Zachowywać czujność

  Stale zachowywać koncentrację i czujność; szybko reagować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Koncentrować się i zachowywać ciągłą uwagę podczas wykonywania zadania przez długi czas.

 • Przestrzegać procedur roboczych

  Przestrzeganie procedur w miejscu pracy w sposób uporządkowany i systematyczny.

 • Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami

  Przestrzeganie instrukcji w celu osiągnięcia celów i dotrzymania terminów.

 • Obsługiwać maszyny magazynowe

  Umiejętność obsługi podnośnika paletowego i podobnego zmotoryzowanego sprzętu magazynowego w celu załadunku i przechowywania.

 • Przygotowywać towary do wysyłki w wyznaczonym terminie

  Przygotowywanie produktu do wysyłki zgodnie z planem.

 • Przestrzegać instrukcji w zakresie kontroli zapasów

  Składować towary zgodnie z otrzymanymi instrukcjami dotyczącymi gospodarki magazynowej.

 • Zapewniać zgodność z normami w zakresie sortowania ręcznego

  Wykonywać prace w zakresie sortowania ręcznego w sposób zgodny z normami jakości.

 • Przeprowadzać kontrole stanu podnośników widłowych

  Regularnie sprawdzać maszynę przed jej użyciem, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy.

 • Stosować techniki układania towarów w pojemnikach

  Stosować techniki wymagane do układania materiałów w stosy. Używać technik służących do zmaksymalizowania przestrzeni w pojemnikach.

 • Ważyć materiały

  Ważyć materiały i produkty, zapisując wagę i inne stosowne dane na metkach lub etykietach.

 • Postępować zgodnie z instrukcjami sygnalizacyjnymi

  Stosować się do instrukcji w zakresie sygnalizacji przez cały czas trwania podróży. Rozumieć język techniczny używany przez sygnalistów i przestrzegać udzielonych przez nich instrukcji.

 • Przewozić towary niebezpieczne

  Bezpiecznie transportować materiały niebezpieczne.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Obsługiwać urządzenia do przetwarzania opakowań

  Obsługiwać elektryczne urządzenia do przetwarzania opakowań i systemy sterowania.

 • Starannie składować towary w magazynach

  Transport towarów w magazynie i umieszczanie ich w odpowiednich i wyznaczonych miejscach w sposób precyzyjny w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni. Eksploatacja podnośników widłowych lub innych instrumentów w zakresie tej działalności.

 • Prowadzić bazę danych na temat magazynów

  Utrzymywanie cyfrowej bazy danych na temat magazynów w taki sposób, aby była aktualna i dostępna w wielu miejscach.

 • Składować puste palety

  Odkładać puste palety w wyznaczonym miejscu.

 • Utrzymywać koncentrację przez długie okresy

  Utrzymywanie koncentracji w długim okresie w celu dokonywania prawidłowych osądów i podejmowania odpowiednich decyzji.

 • Odbierać zamówienia do realizacji

  Odbierać zamówienia w magazynach przeznaczonych do wysyłki zapewniające, że prawidłowe ilości i rodzaje towarów są ładowane i wysyłane. Oznaczać produkty zgodnie z oczekiwaniami.

 • Obsługiwać podnośnik widłowy

  Obsługiwać wózek widłowy, pojazd z przednim urządzeniem do podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Pracować w zespole logistycznym

  Posiadać umiejętność pracy w zespole logistycznym z każdym członkiem zespołu, wypełniając funkcję mającą na celu zwiększenie wydajności całego zespołu.

 • Działać w zgodzie z procedurami kontroli substancji zagrażających zdrowiu

  Przestrzegać procedur kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia (COSHH) w przypadku czynności obejmujących niebezpieczne substancje, takie jak bakterie, alergeny, użyty olej, farby lub płyny hamulcowe, które powodują choroby lub obrażenia.

 • Dopasowywać towar do odpowiedniego opakowania zgodnie z procedurami bezpieczeństwa

  Dopasowywać towary, które mają być zapakowane, z wymaganym sprzętem bezpieczeństwa zgodnie z odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa.

Source: Sisyphus ODB