Zawód Operator w zakładzie przetwórstwa drzewnego

Operator w zakładzie przetwórstwa drzewnego
Credits: Shutterstock.com

Operatorzy w zakładach przetwórstwa drzewnego nastawiają, obsługują i konserwują maszyny do obróbki drewna, takie jak: prasy, pilarki, skrawarki, strugarki, frezarki, rębarki, maszyny do klejenia drewna, urządzenia do lakierowania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania operator w zakładzie przetwórstwa drzewnego

 • Analizuje instrukcje w celu wypełnienia okre ślonych wymagań.
 • Okre śla specyfikacje produktu, materiałów, metod pracy oraz wymagania co do sprzętu.
 • Ustawia zespoły robocze linii produkcyjnej, odpowiednio reguluje maszynę.
 • Rozpoczyna prace maszyn.
 • Uzupełnia zapasy
 • Monitoruje pracę maszyn i dostosowuje ich parametry.
 • Wykrywa uszkodzenia drewna oraz produktów finalnych.
 • Sprawdza jako ść, opakowanie i przechowywanie produktów.
 • Czy ści, nastawia, reperuje i wymienia zepsute czę ści maszyn.
 • Prowadzi dokumentację produkcji oraz raportuje wszelkie uszkodzenia sprzętu i produktów.

Powiązane zawody drewno

 • Monter produktów drewnianych lub podobnych
 • Nastawca i operator maszyny obróbki drewna
 • Operator maszyny produkcji drzewnej
 • Operator maszyny tnącej
 • Pracownik oceniający bale drewniane
 • Pracownik rękodzielnictwa drewnianego lub materiałów pokrewnych
 • Wytwórca modeli drewnianych
 • Wytwórca zabawek drewnianych

Source: Sisyphus ODB