Zawód operator wariografu

Operatorzy wariografu przygotowują osoby do badania poligrafem, przeprowadzają to badanie i interpretują wyniki. Zwracają dużą uwagę na szczegóły i wykorzystują szereg instrumentów monitorowania stanu układu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz potliwości w reakcji na pytania zadawane w trakcie badania. Operatorzy wariografu sporządzają sprawozdania na podstawie wyników i mogą zeznawać przed sądem.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Dane wywiadowcze bazujące na naukach sądowych

  Procedury i metodologie gromadzenia oraz analizowania danych wywiadowczych i danych kryminalistycznych do celów dochodzeniowych.

 • Psychofizjologia

  Badanie dotyczące relacji pomiędzy umysłem a ciałem. Innymi słowy, badane są fizyczne reakcje na myśli i emocje.

Umiejętności

 • Przestrzegać przepisów prawa

  Zapewniać o odpowiednim poinformowaniu na temat regulacji prawnych, regulujących określoną działalność i przestrzeganiu zasad, procedur oraz przepisów.

 • Badać dowody prawne

  Analizować dowody, takie jak dowody w sprawach karnych, dokumentację prawną dotyczącą sprawy lub inną dokumentację, którą można uznać za dowód, w celu uzyskania wyraźnego obrazu sprawy i dojść do rozwiązania.

 • Podejmować profesjonalne działania administracyjne

  Kompleksowo przechowywać i organizować profesjonalne dokumenty administracyjne, przechowywać dokumenty klientów, wypełniać formularze lub dzienniki i przygotowywać dokumenty dotyczące spraw związanych z firmą.

 • Obserwować zachowanie ludzi

  Szczegółowo notować podczas obserwacji, w jaki sposób ludzie oddziałują i reagują na siebie nawzajem oraz na inne przedmioty, koncepcje, pomysły, przekonania i systemy, aby odkrywać wzorce i tendencje.

 • Wykazywać się pewnością siebie

  Wykazywać się stopniem dojrzałości poprzez pełne zrozumienie własnych cech i umiejętności, które mogą służyć jako źródła pewności siebie w różnych sytuacjach.

 • Zachowywać poufność

  Przestrzegać zbioru przepisów dotyczących ujawniania informacji, z wyjątkiem przekazywania innej osobie upoważnionej.

 • Oceniać charakter danej osoby

  Oceniać, w jaki sposób dana osoba zareaguje werbalnie lub fizycznie w określonej sytuacji lub w odpowiedzi na konkretne zdarzenie.

 • Przeprowadzać wywiad w celu uzyskania informacji

  Korzystać z profesjonalnych metod i technik prowadzenia badań i wywiadów, aby zbierać odpowiednie dane, fakty lub informacje, aby uzyskiwać nowe spostrzeżenia i w pełni zrozumieć przesłanie rozmówcy.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Dokumentować wywiady

  Rejestrowanie, zapis i wychwytywanie odpowiedzi oraz informacji zebranych w trakcie wywiadów w celu przetworzenia i analizy z wykorzystaniem stenogramu lub sprzętu technicznego.

 • Zarządzać testami

  Opracowywać, stosować i oceniać określony zbiór testów istotnych z punktu widzenia naszej działalności lub osób, które muszą ukończyć testy.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Posługiwać się narzędziami technologicznymi w naukach sądowych

  Korzystać z narzędzi specjalistycznych w dochodzeniach kryminalistycznych.

Source: Sisyphus ODB