Zawód operator wirówki

Operatorzy wirówek obsługują maszyny wirówkowe, które oddzielają zanieczyszczenia pochodzące z materiałów żywnościowych w celu dalszego przetwarzania do uzyskania gotowych środków spożywczych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Siła odśrodkowa

  Siła pozorna, która odciąga obracający się korpus od środka obrotu. Zastosowanie do maszyn wykorzystujących siły odśrodkowe.

Umiejętności

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Sprawować kontrolę jakości nad procesem przetwarzania żywności

  Zapewniać jakość wszystkich czynników związanych z procesem produkcji żywności.

 • Obsługiwać wirówki

  Dostosować warunki pracy takie jak prędkość i czas działania wirówek zgodnie z wymogami produktu w trakcie procesu. Obsługa wirówek.

 • Przestrzegać instrukcji pisemnych

  Kierować się pisemnymi instrukcjami w celu wykonania zadania lub przeprowadzenia kilkuetapowej procedury.

 • Monitorować separatory odśrodkowe

  Obsługiwać i monitorować separatory odśrodkowe.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Obchodzić się z produktami oddzielanymi w przemyśle cukrowym

  Obchodzić się z produktami oddzielanymi w wirówkach, takimi jak odciek od cukrzycy, roztwór macierzysty (syrop) i kryształy cukru. Konfekcjonować produkty w różnych pojemnikach w zależności od ich właściwości.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Zajmować się wężami wodnymi

  Używać węży do mycia wirówki, dbając o integralność maszyny i ograniczenie zużycia wody.

 • Zabezpieczać towary zgodnie ze zleceniem

  Mocować taśmy wokół stosów lub artykułów przed wysyłką lub składowaniem.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Ustawiać układ regulacyjny maszyn

  Konfiguracja lub dostosowywanie urządzeń sterujących maszyn w celu regulacji czynników, takich jak przepływ materiału, temperatura lub ciśnienie.

 • Sprawdzać jakość produktów na linii produkcyjnej

  Sprawdzać produkty pod względem jakości na linii produkcyjnej oraz usuwać wadliwe produkty przed pakowaniem i po tej operacji.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Zajmować się wirówkami

  Obsługiwać wirówkę służącą do oczyszczania olejów zwierzęcych i roślinnych. Umieszczać tkaninę filtracyjną na zbiorniku zasilającym wirówkę. Uruchamiać odwirowywanie i przelewanie filtrowanego materiału z wirówki do przenośnego zbiornika.

Source: Sisyphus ODB