Zawód operator wytłaczarki

Operatorzy wytłaczarek ustawiają, monitorują i konserwują maszyny, które ogrzewają lub stapiają surowce i przeciągają lub przepychają ogrzany materiał przez matrycę kształtową w celu utworzenia ciągłego profilu o ustalonym przekroju takiego jak tuby, rury i folia. Mogą oni także czyścić i konserwować sprzęt.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy wytłaczania

  Różne procesy wykorzystywane do wytłaczania, tworzenia przedmiotów o charakterze przekrojowym, obróbki metali, takie jak wytłaczanie bezpośrednie, wytłaczanie pośrednie, wytłaczanie hydrostatyczne, wytłaczanie na gorąco, wytłaczanie na ciepło, wytłaczanie na zimno i inne.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Matryce

  Jakość i zastosowanie różnych rodzajów matryc, różnych elementów matrycy (takich jak blok matrycy, płyta stempla, stempel przebijający i inne) oraz rodzaje matryc stosowanych w specjalistycznych procesach produkcyjnych (takie jak matryce do wytłaczania, matryce do ciągnienia, matryce do formowania, matryce do cięcia, matryce złożone i inne).

Umiejętności

 • Monitorować przemieszczanie się przedmiotu obrabianego w maszynie

  Monitorować przetwarzanie obrabianego przedmiotu w ruchu, takiego jak kawałek metalu lub drewna przesuwany liniowo ponad statyczną maszyną produkcyjną.

 • Zapewniać dostępność wyposażenia

  Upewniać się, że niezbędne wyposażenie jest zapewnione, gotowe i dostępne do użycia przed rozpoczęciem procedur.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Wymieniać tłocznik

  Oceniać, czy wymiana tłocznika w maszynie jest korzystna oraz podejmować niezbędne działania w celu zastąpienia go ręcznie (w zależności od jego wielkości użyć ręcznego przyrządu do podnoszenia) lub mechanicznie.

 • Przeprowadzać próby testowe

  Przeprowadzać testy, stawiając system, maszynę, narzędzie lub inny sprzęt poprzez szereg działań w rzeczywistych warunkach pracy, aby ocenić jego niezawodność i przydatność do realizacji jego zadań oraz odpowiednio dostosować ustawienia.

 • Usuwać przetworzone przedmioty obrabiane

  Po obróbce usuwać poszczególne detale z maszyny produkcyjnej lub obrabiarki. W przypadku przenośnika taśmowego wymaga to szybkiego, ciągłego ruchu.

 • Sięgać do zasobów technicznych

  Odczytywanie i interpretowanie zasobów technicznych, takich jak rysunki cyfrowe lub papierowe oraz dane dotyczące regulacji w celu prawidłowego zainstalowania maszyny lub narzędzia pracy lub montażu urządzeń mechanicznych.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Usuwać nieodpowiednie przedmioty obrabiane

  Oceniać, które wadliwie przetworzone elementy nie spełniają standardu konfiguracji i należy je usunąć oraz sortować odpady zgodnie z przepisami.

Source: Sisyphus ODB