Zawód operator zgrzewarki

Operatorzy zgrzewarek obsługują zgrzewarki i klejarki w celu połączenia elementów do dalszego przetwarzania lub sklejania produktów lub opakowań przy użyciu ciepła.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje zgrzewania

  Istniejące rodzaje zgrzewania, na przykład zgrzewanie indukcyjne, spawanie indukcyjne, zgrzewanie listwowe, zgrzewanie ciągłe i zgrzewarki impulsowe, a także wiedza, w odniesieniu do jakiego rodzaju materiałów są one stosowane.

 • Materiały termoplastyczne

  Rodzaje materiałów, których stan fizyczny zmienia się pod wpływem ciepła, a także szczególny sposób, w jaki materiały reagują na działanie ciepła.

Umiejętności

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Konserwować zgrzewarki

  Konserwować maszyny i urządzenia do zgrzewania materiałów w celu zapewnienia, że są one czyste, bezpieczne i sprawne. Wykonywać rutynowe prace konserwacyjne przy sprzęcie i w razie konieczności regulować go, wykorzystując narzędzia ręczne i elektryczne.

 • Ustawiać układ regulacyjny maszyn

  Konfiguracja lub dostosowywanie urządzeń sterujących maszyn w celu regulacji czynników, takich jak przepływ materiału, temperatura lub ciśnienie.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Obsługiwać zgrzewarki

  Obsługiwać maszyny i urządzenia używane do zgrzewania produktów, opakowań lub innych materiałów termoplastycznych.

 • Podgrzewać materiały

  Umieszczać materiały w piecu i ogrzewać je przez pewien czas i do określonej temperatury w celu kształtowania lub utwardzania materiału.

 • Sprawdzać jakość surowców

  Kontrola jakości surowców wykorzystywanych do produkcji półproduktów i wyrobów gotowych poprzez ocenę niektórych z jego właściwości i, w razie potrzeby, wybranie próbek do analizy.

 • Pakować towary

  Pakować różne rodzaje towarów, takie jak gotowe produkty lub towary w użyciu. Ręcznie pakować towary w pudła, worki i inne pojemniki.

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Przeprowadzać próby testowe

  Przeprowadzać testy, stawiając system, maszynę, narzędzie lub inny sprzęt poprzez szereg działań w rzeczywistych warunkach pracy, aby ocenić jego niezawodność i przydatność do realizacji jego zadań oraz odpowiednio dostosować ustawienia.

Source: Sisyphus ODB