Zawód opiekun domu

Opiekunowie domu patrolują domy swoich pracodawców, aby utrzymać bezpieczeństwo mienia podczas ich nieobecności. Monitorują oni strefy wejścia i nie dopuszczają do przedostania się do domu osób nieupoważnionych, sprawdzają warunki panujące w pomieszczeniach, w tym instalacje hydrauliczne i ogrzewanie, a w razie konieczności kontaktują się z osobami wykonującymi naprawy. Opiekunowie domu mogą również wykonywać pewne czynności w zakresie sprzątania, przekazywać pocztę i płacić rachunki.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Zapewniać bezpieczeństwo nieruchomości prywatnej

  Dbać, aby bramy i drzwi były blokowane, okna zamknięte, a systemy alarmowe aktywne celem zapobiegania włamaniom lub kradzieży.

 • Monitorować bezpieczeństwo w budynku

  Regularnie sprawdzać, czy drzwi, okna i zamki budynku są prawidłowo i bezpiecznie zamknięte oraz czy nie występują zagrożenia.

 • Wykazywać się odpowiedzialnością

  Przyjmować i ponosić odpowiedzialność za decyzje zawodowe podejmowane samodzielnie lub przez inne podmioty w ramach wykonywania zadań lub pełnienia określonej roli.

 • Rozumieć instrukcje

  Mieć zdolność do rozumienia pisemnych i ustnych instrukcji.

 • Rozpowszechniać wiadomości

  Odbierać, przetwarzać i przekazywać innym osobom komunikaty pochodzące z rozmów telefonicznych, faksów oraz poczty tradycyjnej i elektronicznej.

 • Przestrzegać instrukcji pisemnych

  Kierować się pisemnymi instrukcjami w celu wykonania zadania lub przeprowadzenia kilkuetapowej procedury.

 • Zapisywać informacje na temat przyjazdów i wyjazdów

  Zapisywać informacje na temat odwiedzających, patronów lub pracowników, takie jak tożsamość, przedsiębiorstwo, które reprezentują oraz godziny przyjazdu lub wyjazdu.

 • Promować prawa człowieka

  Promowanie i poszanowanie praw człowieka i różnorodności w świetle potrzeb fizycznych, psychologicznych, duchowych i społecznych niezależnych jednostek, przy uwzględnieniu ich opinii, przekonań i wartości, międzynarodowych i krajowych kodeksów etycznych, a także etycznych skutków świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnienie poszanowania ich prawa do prywatności i przestrzeganie poufności informacji na temat opieki zdrowotnej.

 • Odbierać korespondencję

  Regularnie opróżniać skrzynkę na listy, organizując ją według ważności i zajmując się pilną pocztą.

Source: Sisyphus ODB