Zawód opiekun dziecięcy / opiekunka dziecięca

Opiekunowie/opiekunki dziecięce zapewniają opiekę nad dziećmi pod nieobecność rodziców lub innych członków rodziny. Dbają o podstawowe potrzeby dzieci i pomagają im lub pilnują ich podczas zabawy. Opiekunowie/opiekunki dziecięce mogą pracować w przedszkolach, placówkach opieki nad dziećmi lub w rodzinach.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Warunki sanitarne w miejscu pracy

  Znaczenie czystej, sanitarnej przestrzeni roboczej, na przykład poprzez użycie ręcznych środków dezynfekujących i środka odkażającego, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wśród współpracowników lub przy pracy z dziećmi.

Umiejętności

 • Bawić się z dziećmi

  Brać udział w zajęciach dla przyjemności, dostosowanych do dzieci w określonym wieku. Być kreatywnym i improwizować, aby zabawiać dzieci takimi zajęciami, jak majsterkowanie, sport lub gry planszowe.

 • Zaspokajać podstawowe potrzeby fizyczne dzieci

  Zajmować się dziećmi, karmiąc je i ubierając oraz w razie potrzeby regularnie zmieniając pieluchy z zachowaniem zasad higieny.

 • Utrzymywać relacje z rodzicami dzieci

  Informować rodziców dzieci o planowanych działaniach, oczekiwaniach programowych i indywidualnych postępach dzieci.

 • Sprawować nadzór nad dziećmi

  Przez pewien okres sprawować nadzór nad dziećmi, zapewniając im bezpieczeństwo w każdym momencie.

 • Stosować chemiczne środki czystości

  Zapewniać właściwe obchodzenie się ze środkami chemicznymi do czyszczenia oraz ich przechowywanie i usuwanie zgodnie z przepisami.

 • Komunikować się z młodzieżą

  Komunikować się werbalnie i niewerbalnie oraz w formie pisemnej, środkami elektronicznymi lub poprzez rysowanie. Dostosowywać komunikację do wieku, potrzeb, cech, umiejętności, preferencji i kultury dzieci i młodzieży.

 • Wspierać rozwój podstawowych umiejętności osobistych dzieci

  Wspierać i ułatwiać rozwój naturalnej ciekawości dzieci oraz umiejętności społecznych i językowych dzięki działaniom twórczym i społecznym, takim jak opowiadania, pomysłowe zabawy, piosenki, rysunki i gry.

Source: Sisyphus ODB