Zawód opiekun dzieci w autobusie szkolnym

Opiekunowie dzieci w autobusie szkolnym monitorują autobusy szkole w celu zapewnienia i nadzorowania bezpieczeństwa i dobrego zachowania uczniów. Pomagają dzieciom podczas wsiadania i wysiadania z autobusu, udzielają wsparcia kierowcy i zapewniają pomoc w nagłych wypadkach.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie

  Zbiór zasad, procedur i przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zapobieganie wypadkom lub incydentom podczas transportu.

 • Przepisy w zakresie przewozu osób

  Znajomość konwencji i przepisów dotyczących przewodu osób.

Umiejętności

 • Stosować zasady zarządzania konfliktami

  Przejąć odpowiedzialność za rozpatrywanie wszystkich skarg i sporów, wykazując empatię i zrozumienie w celu osiągnięcia rozwiązania. Być w pełni świadomym wszystkich protokołów i procedur odpowiedzialności społecznej oraz być w stanie profesjonalnie radzić sobie z sytuacją hazardową z dojrzałością i empatią.

 • Komunikować się z młodzieżą

  Komunikować się werbalnie i niewerbalnie oraz w formie pisemnej, środkami elektronicznymi lub poprzez rysowanie. Dostosowywać komunikację do wieku, potrzeb, cech, umiejętności, preferencji i kultury dzieci i młodzieży.

 • Monitorować zachowanie uczniów

  Nadzorować zachowanie społeczne ucznia w celu wykrycia nietypowych przejawów. W razie potrzeby pomagać w rozwiązywaniu problemów.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Udzielać wsparcia pasażerom

  Zapewniać pomoc osobom przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu lub innego pojazdu transportowego poprzez otwarcie drzwi, zapewnienie fizycznego oparcia lub przytrzymanie rzeczy osobistych.

 • Sprawować nadzór nad dziećmi

  Przez pewien okres sprawować nadzór nad dziećmi, zapewniając im bezpieczeństwo w każdym momencie.

 • Współpracować z innymi pracownikami

  Współpraca z kolegami w celu zapewnienia skutecznego działania.

Source: Sisyphus ODB