Zawód opiekun klienta w dziedzinie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Opiekunowie klienta w dziedzinie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych tworzą relacje biznesowe z klientami w celu ułatwienia sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, usług telekomunikacyjnych lub usług TIK. Określają również możliwości oraz zarządzają pozyskiwaniem i dostarczaniem produktów klientom. Realizują cele sprzedażowe i utrzymują rentowność.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rozwijanie kanałów dystrybucji

  Strategie i praktyki, w tym sprzedaż kanałów, obejmujące dystrybucję produktów bezpośrednio i pośrednio przez partnerów w celu doprowadzenia produktów do konsumenta końcowego.

 • Wiedza o produkcie

  Oferowane produkty, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Techniki rachunkowości

  Techniki rejestrowania i streszczania transakcji gospodarczych i finansowych oraz analizowania, weryfikowania i zgłaszania wyników.

 • Strategie sprzedażowe

  Zasady dotyczące zachowania klientów i rynków docelowych mające na celu promocję i sprzedaż produktu lub usługi.

 • Techniki sprzedażowe

  Techniki i metody sprzedaży stosowane w celu przedstawienia odbiorcom produktu lub usługi w sposób perswazyjny oraz zaspokojenia ich oczekiwań i potrzeb.

 • Modelowanie zorientowane na usługi

  Znajomość zasad i podstaw zorientowanych na usługi modeli biznesowych i oprogramowania systemów biznesowych, które umożliwiają projektowanie i specyfikację systemów biznesowych zorientowanych na usługi w różnych stylach architektonicznych, takich jak architektura przedsiębiorstw i architektura stosowana.

Umiejętności

 • Korzystać z oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami

  Używać specjalistycznego oprogramowania do zarządzania interakcjami firmy z obecnymi i przyszłymi klientami. Organizować, automatyzować i synchronizować sprzedaż, marketing, obsługę klienta i wsparcie techniczne w celu zwiększenia sprzedaży ukierunkowanej.

 • Sporządzać sprawozdania dotyczące sprzedaży

  Prowadzić rejestry wykonanych połączeń i sprzedanych produktów w określonym czasie, w tym danych dotyczących wielkości sprzedaży, liczby nowych klientów, z którymi się skontaktowano oraz związanych z tym kosztów.

 • Identyfikować nowe możliwości biznesowe

  Pozyskiwać potencjalnych klientów lub produkty w celu wygenerowania dodatkowej sprzedaży i zapewnienia wzrostu.

 • Opracowywać strategię dotyczącą kont klientów

  Wyznaczać strategiczne cele i wskazywać działania z myślą o przyszłym współdziałaniu z klientem na rzecz organizacji.

 • Utrzymywać relacje z klientami

  Budować trwałe i znaczące relacje z klientami, zmierzające do zapewnienia satysfakcji i lojalności poprzez udzielanie dokładnych i przyjaznych porad oraz wsparcia, dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług oraz oferowanie informacji i usług posprzedażnych.

 • Prowadzić rejestr sprzedaży

  Prowadzić rejestr działalności w zakresie sprzedaży produktów i usług, śledząc, które i kiedy produkty i usługi były sprzedawane oraz, w miarę możliwości, ewidencjonować klientów w celu ułatwienia udoskonaleń w dziale sprzedaży.

 • Przeprowadzać analizę danych

  Zbierać dane i statystyki do testowania i oceny w celu generowania twierdzeń i prognoz wzorców, z zamiarem odkrycia przydatnych informacji w procesie decyzyjnym.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Maksymalizować przychód ze sprzedaży

  Zwiększenie możliwej wielkości sprzedaży i uniknięcie strat poprzez sprzedaż krzyżową, sprzedaż dodatkową lub promowanie usług dodatkowych.

 • Przeprowadzać analizę potrzeb klientów

  Analizować zwyczaje i potrzeby klientów i grup docelowych, aby opracować i stosować nowe strategie marketingowe oraz sprzedawać więcej towarów w bardziej efektywny sposób.

 • Wdrażać strategie marketingowe

  Wdrażać strategie mające na celu promowanie danego produktu lub usługi przy wykorzystaniu opracowanych strategii marketingowych.

 • Zapewniać zadowolenie klientów

  Spełnianie oczekiwań klientów w sposób profesjonalny, przewidywanie potrzeb i życzeń. Świadczenie klientom elastycznych usług w celu zapewnienia ich zadowolenia i lojalności.

 • Wdrażać działania następcze w związku z klientami

  Wdrażać strategie, które zapewniają realizację działań posprzedażowych dotyczących zadowolenia klientów lub ich lojalności wobec produktu lub usługi.

 • Zarządzać zamówieniami

  Negocjować warunki, koszty i inne specyfikacje umowy, upewniając się, że są one zgodne z wymogami prawnymi i są prawnie wykonalne. Nadzorować wykonanie umowy, uzgadniając i dokumentując wszelkie zmiany.

 • Wdrażać strategie sprzedaży

  Realizować plan mający na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez pozycjonowanie marki lub produktu przedsiębiorstwa i docieranie do odpowiednich odbiorców, którzy mają kupować daną markę lub dany produkt.

Source: Sisyphus ODB