Zawód Opiekun osobisty w placówce dla osób niepełnosprawnych

Opiekun osobisty w placówce dla osób niepełnosprawnych
Credits: Shutterstock.com

Opiekun osób niepełnosprawnych towarzyszy osobom niepełnosprawnym w codziennym życiu w domu pacjenta lub w dziennych ośrodkach pomocy. Do obowiązków opiekuna należą m.in. pomoc w utrzymaniu domu (ścielenie łóżka, robienie prania, mycie naczyń), przygotowywanie posiłków lub dostarczanie posiłków do dziennych ośrodków pomocy, oraz doradzanie rodzinie i samemu pacjentowi w kwestii żywienia, opieki nad niepełnosprawnym lub wyposażenia mieszkania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania opiekun osobisty w placówce dla osób niepełnosprawnych

 • Udziela wsparcia pacjentowi w domu lub dziennych ośrodkach pomocy w kwestiach związanych z codziennymi zadaniami takimi jak: utrzymanie higieny osobistej, ubieranie, jedzenie, picie, transport, gospodarowanie pieniędzmi
 • Pomaga w obowiązkach domowych takich jak gotowanie lub załatwianie drobnych spraw poza domem
 • Sprawuje podstawową opiekę medyczną (korzystając z pomocy pielęgniarki lub rehabilitanta)
 • Podaje leki, robi zastrzyki
 • Transportuje lub asystuje przy przemieszczaniu się pacjenta poza domem
 • Uczy rodzinę pacjenta w jaki sposób należy sprawować podstawową opiekę nad chorym
 • Raportuje zmiany pacjenta dotyczące jego zdrowia oraz zmiany dotyczące opieki nad pacjentem
 • Tworzy indywidualne programy opieki
 • Koordynuje i organizuje działania mające na celu rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i intelektualny pacjenta
 • Odnotowuje osiągnięcia i postępy pacjenta oraz działania podjęte w celu poprawy jego stanu psychofizycznego
 • Konsultuje z innymi opiekunami stan pacjenta
 • Czyści oraz dezynfekuje sprzęt do opieki nad pacjentem

Powiązane zawody opieka osobista

 • Bezpośredni przełożony opiekunów osobistych
 • Kierownik w branży opieki nad osobami starszymi
 • Kierownik w placówce dla osób chorych psychicznie
 • Kierownik w placówce dla osób niepełnosprawnych
 • Opiekun osobisty w domach prywatnych
 • Opiekun osobisty w placówce dla osób chorych psychicznie
 • Opiekun osobisty w placówce dla osób w podeszłym wieku
 • Pielęgniarka

Source: Sisyphus ODB