Zawód opiekun zwierząt

Opiekunowie zwierząt zajmują się wykonywaniem czynności pielęgnacyjnych różnych zwierząt przy użyciu właściwego sprzętu, materiałów i metod. Ich praca wymaga stosowania odpowiednich i bezpiecznych technik obchodzenia się ze zwierzętami oraz promowanie właściwej higieny, zdrowia i dobrostanu zwierzęcia. 

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zachowanie zwierząt

  Naturalne wzorce zachowań zwierząt, tj. w jaki sposób można wyrazić naturalne i nienaturalne zachowanie zależnie od gatunku, środowiska, interakcji człowiek-zwierzę i zajęcia.

 • Fizjologia zwierząt

  Badania dotyczące mechanicznego, fizycznego, biologicznego i biochemicznego funkcjonowania zwierząt, ich narządów i komórek.

 • Dobrostan zwierząt

  Powszechnie uznane potrzeby w zakresie dobrostanu zwierząt mające zastosowanie do gatunków, sytuacji i zawodu. Są to: potrzeba odpowiedniego środowiska potrzeba odpowiedniej diety potrzeba posiadania normalnych wzorców zachowań potrzeba zamieszkiwania z innymi zwierzętami lub z dala od nich konieczność ochrony przed bólem, cierpieniem, urazami i chorobami.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

 • Gatunki zwierząt

  Cechy różnych gatunków i ras zwierząt (odpowiednie dla zajęcia).

 • Bezpieczne metody pracy w lecznicach weterynaryjnych

  Bezpieczne praktyki pracy w lecznicach weterynaryjnych w celu identyfikacji zagrożeń i związanych z nimi czynników ryzyka w celu zapobiegania wypadkom oraz incydentom. Obejmuje to szkody spowodowane przez zwierzęta, choroby odzwierzęce, chemikalia, sprzęt i środowisko pracy.

 • Anatomia zwierząt

  Badanie części ciała zwierząt, ich struktury i dynamicznych powiązań, na poziomie wymaganym przez konkretny zawód.

 • Bezpieczeństwo biologiczne związane ze zwierzętami

  Wiedza na temat środków higieny i bezpieczeństwa biologicznego przy pracy ze zwierzętami, w tym na temat przyczyn, przenoszenia i profilaktyki chorób oraz stosowania polityk, materiałów i sprzętu.

 • Symptomy choroby u zwierząt

  Fizyczne, behawioralne i środowiskowe oznaki zdrowia i choroby u różnych zwierząt.

Umiejętności

 • Stosować bezpieczne metody w pracy weterynarza

  Stosować bezpieczne praktyki pracy w środowisku weterynaryjnym w celu identyfikacji zagrożeń i związanych z nimi rodzajów ryzyka, aby zapobiegać wypadkom lub incydentom. Obejmuje to szkody spowodowane przez zwierzęta, choroby odzwierzęce, chemikalia, wyposażenie i środowisko pracy.

 • Zarządzać higieną zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki higieny w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia skutecznej higieny ogólnej. Utrzymywać i stosować procedury i przepisy dotyczące higieny przy pracy ze zwierzętami, informować o kontroli higieny w miejscu pracy oraz protokołach. Zarządzać bezpiecznym składowaniem odpadów zgodnie z przepisami miejsca przeznaczenia i lokalnymi.

 • Rozpatrywać reklamacje od klientów

  Zarządzać skargami i negatywnymi opiniami klientów, aby rozwiewać obawy i, w stosownych przypadkach, zapewniać szybkie przywrócenie usługi.

 • Monitorować dobrostan zwierząt

  Monitorować stan fizyczny i zachowanie zwierząt oraz zgłaszać wszelkie obawy lub nieoczekiwane zmiany, w tym oznaki zdrowia lub złego stanu zdrowia, wygląd, stan zakwaterowania zwierząt, spożycie pokarmu i wody oraz warunki środowiskowe.

 • Radzić sobie w nagłych przypadkach weterynaryjnych

  Radzić sobie z nieprzewidzianymi przypadkami weterynaryjnymi i okolicznościami, które wymagają podjęcia pilnych działań w odpowiedni i profesjonalny sposób.

 • Układać futro psa

  Stylizować i układać futro psa za pomocą różnych metod przycinania. Dbać, aby postępować zgodnie ze standardami dotyczącymi tego, jak powinny wyglądać różne rasy.

 • Zarządzać bezpieczeństwem biologicznym zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia w pełni skutecznego bezpieczeństwa biologicznego. Utrzymywać i stosować procedury bezpieczeństwa biologicznego i kontroli zakażeń podczas pracy ze zwierzętami, w tym procedury rozpoznawania potencjalnych problemów zdrowotnych i podejmowania odpowiednich działań, informować o środkach kontroli higieny oraz metodach bezpieczeństwa biologicznego w miejscu pracy, a także zgłaszać raporty innym osobom.

 • Suszyć sierść psa w przygotowaniu do dalszych zabiegów

  Suszyć skórę i sierść psa i przygotowywać go do stylizacji i wykończenia, wykorzystując odpowiedni sprzęt i produkty.

 • Planować zabiegi pielęgnacji psów

  Planować zabiegi pielęgnacji psów na podstawie życzeń klientów; oceniać kształt głowy i rodzaj sierści psa, rozpoznając objawy wad, oraz wybierać odpowiednie metody i sprzęt.

 • Doradzać w kwestii dobrostanu zwierząt

  Przygotowywać i dostarczać informacje osobom lub grupom osób na temat sposobów promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz w jaki sposób można ograniczać zagrożenia dla zdrowia i dobrostanu zwierząt. Przedstawiać zalecenia dotyczące działań naprawczych.

 • Kąpać psy

  Przygotowywać psa, usuwając nadmiar sierści, kłęby i kołtuny. Kąpać i czyścić sierść i skórę psa.

 • Pielęgnować zwierzęta

  Przygotowywać środowisko do pielęgnacji, wybierać właściwy sprzętu do pielęgnacji i metody pielęgnacji zwierząt. Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, wiedzę o podstawowej anatomii i fizjologii zwierząt, w tym identyfikować i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości.

 • Zapewniać materiały wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie pielęgnacji zwierząt

  Zapewniać odpowiednią infrastrukturę do świadczenia usług w zakresie pielęgnacji zwierząt. Obejmuje to wybór rodzajów sprzętu i spełnianie wymagań norm higieny i ochrony biologicznej.

 • Postępować ze zwierzętami w etyczny sposób

  Prowadzenie działań zgodnie z uznanymi zasadami dobra i zła, wliczając przejrzystość praktyk w zakresie pracy oraz zachowanie wobec klientów i ich zwierząt.

 • Udzielać zwierzętom pierwszej pomocy

  Udzielać pierwszej pomocy w celu zapobieżenia pogorszeniu się stanu, cierpieniu i bólowi do czasu uzyskania pomocy weterynaryjnej. Przed udzieleniem pierwszej pomocy przez weterynarza pierwsza pomoc musi być zapewniona przez osobę niebędącą weterynarzem. Oczekuje się, że takie osoby udzielające pierwszej pomocy jak najszybciej uzyskają pomoc weterynarza.

 • Kontrolować ruch zwierząt

  Kierować, kontrolować lub ograniczać część ruchu zwierzęcia lub grupy zwierząt.

Source: Sisyphus ODB