Zawód palacz kotłów parowych

Palacze kotłów parowych obsługują i konserwują urządzenia mechaniczne, takie jak silniki stacjonarne i kotły, w celu dostarczania mediów do użytku domowego lub przemysłowego. Monitorują oni działania w celu zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa oraz przeprowadzają testy w celu zagwarantowania jakości.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Termodynamika

  Dziedzina fizyki, która zajmuje się relacjami między ciepłem a innymi formami energii.

 • Hydraulika

  Systemy przenoszenia napędu, które wykorzystują siłę przepływającej cieczy do nadawania mocy.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Rodzaje silników parowych

  Różne rodzaje silników grzewczych wykorzystujących parę wodną jako czynnik roboczy i wykorzystywanych do produkcji ruchu, takich jak turbiny parowe i stacjonarne silniki parowe oraz ich różne części składowe.

Umiejętności

 • Monitorować urządzenia zapewniające dostęp do mediów

  Monitorować urządzenia zapewniające usługi użyteczności publicznej, takie jak energia, ciepło, chłodzenie i para, aby upewnić się, że są sprawne, działają zgodnie z przepisami i sprawdzać, czy nie występują usterki.

 • Dostosowywać zawory butli

  Wyregulować napięcie zaworów butli lub zmieniać zawory za pomocą klucza dynamometrycznego.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Przeprowadzać konserwację zainstalowanych urządzeń

  Przeprowadzać konserwację zainstalowanych urządzeń na miejscu. Postępować zgodnie z procedurami, aby uniknąć demontażu urządzeń z maszyn lub pojazdów.

 • Przeprowadzać rutynowe kontrole maszyn

  Sprawdzać maszyny i urządzenia, aby zapewnić niezawodne działanie podczas użytkowania i obsługi w miejscach pracy.

 • Monitorować zawory

  Monitorować i odpowiednio dostosować zawory, aby dopuścić określoną ilość płynów (takich jak amoniak siarkowy kwas siarkowy lub gęstopłynne mydło) lub pary wodnej do mieszalnika lub maszyny.

 • Korzystać z urządzeń do badań

  Używać sprzętu do badania parametrów eksploatacyjnych i działania maszyn.

 • Rozwiązywać problemy związane z awarią sprzętu

  Określać, raportować i naprawiać uszkodzenia i awarie sprzętu; konsultować się z przedstawicielami i producentami z branży w celu pozyskania części naprawczych i zamiennych.

Source: Sisyphus ODB