Zawód parkingowy

Parkingowi zapewniają pomoc klientom, przemieszczając ich pojazdy do określonego miejsca parkingowego. Mogą oni również pomóc w obsłudze bagażu klientów i dostarczać informacji na temat stawek parkingowych. Parkingowi utrzymują przyjazny stosunek do klientów i przestrzegają polityki oraz procedur firmy.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

Umiejętności

 • Prowadzić pojazdy

  Być w stanie prowadzić pojazdy; posiadać odpowiedni rodzaj prawa jazdy zgodnie z typem używanego pojazdu silnikowego.

 • Prowadzić pojazd w sposób defensywny

  Prowadzić pojazd w sposób defensywny, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo na drodze i zaoszczędzić czas i pieniądze oraz chronić życie; przewidywać działania innych użytkowników dróg.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Udzielać wsparcia pasażerom

  Zapewniać pomoc osobom przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu lub innego pojazdu transportowego poprzez otwarcie drzwi, zapewnienie fizycznego oparcia lub przytrzymanie rzeczy osobistych.

 • Prowadzić samochód z automatyczną skrzynią biegów

  Kierować pojazdem z automatyczną lub samoczynnie zmieniającą się skrzynią biegów w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • Przestrzegać instrukcji ustnych

  Mieć możliwość śledzenia instrukcji otrzymanych od współpracowników. Dążyć do zrozumienia i wyjaśnienia co jest przedmiotem instrukcji.

 • Utrzymywać standardy higieny osobistej

  Zachowywanie nienagannych standardów higieny osobistej i schludny wygląd.

 • Interpretować sygnalizację świetlną

  Stosować się do sygnalizacji świetlnej i warunków na drodze oraz ograniczeń prędkości, zwracając uwagę na znajdujących się w pobliżu użytkowników drogi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Interpretować sygnalizację świetlną i stosować się do niej.

 • Parkować pojazdy gości

  Ustawiać pojazdy gości bezpiecznie i sprawnie w szeregu i zwracać pojazd na koniec ich pobytu.

 • Pracować w systemie zmianowym

  Pracować w rotacyjnych zmianach, gdzie celem jest utrzymanie linii serwisowej lub produkcyjnej przez całą dobę i każdego dnia tygodnia.

Source: Sisyphus ODB