Zawód perfumiarz

Perfumiarze rozwijają i ulepszają substancje zapachowe poprzez formułowanie, testowanie i analizowanie substancji zapachowych i ich składników, tak aby produkt końcowy spełniał oczekiwania i potrzeby klientów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Chemia analityczna

  Przyrządy i metody stosowane do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji – składników chemicznych naturalnych i sztucznych materiałów i roztworów.

 • Dobre praktyki wytwarzania

  Wymogi regulacyjne i dobre praktyki wytwarzania (GMP) stosowane w danym sektorze wytwórczym.

 • Przemysł kosmetyczny

  Dostawcy, produkty i marki w branży kosmetycznej.

Umiejętności

 • Przeprowadzać symulacje laboratoryjne

  Przeprowadzać symulacje prototypów, układów lub nowo opracowanych produktów chemicznych przy użyciu sprzętu laboratoryjnego.

 • Korzystać z urządzeń do analizy chemicznej

  Używać sprzętu laboratoryjnego, takiego jak urządzenia do spektrofotometrii absorpcyjnej atomowej, mierniki pH i przewodności oraz komora solna.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Badać próbki chemiczne

  Przeprowadzanie procedur badawczych na wcześniej przygotowanych próbkach substancji chemicznych, wykorzystując niezbędne wyposażenie i materiały. Badanie próbek chemicznych obejmujące czynności takie, jak odpipetowanie lub rozcieńczanie.

 • Sporządzać specyfikacje

  Sporządzać dokumenty, w których określone są oczekiwane cechy produktu lub usługi. Zapewniać, że wszystkie niezbędne właściwości produktu lub usługi zostały uwzględnione. Równoważyć poziom szczegółowości z potrzebą elastyczności.

 • Prowadzić badania nad nowymi zapachami

  Badać nowe składniki chemiczne w celu opracowania nowych i lepszych substancji zapachowych.

 • Dokumentować wyniki analizy

  Dokumentować w formie papierowej lub na urządzeniach elektronicznych proces i wyniki przeprowadzonej analizy próbek.

 • Zarządzać procedurami przeprowadzania badań chemicznych

  Zarządzanie procedurami, które należy stosować w badaniach chemicznych, opracowując i odpowiednio przeprowadzając badania.

 • Opracowywać formuły zapachowe

  Opracowywać wzory chemiczne dla nowych zapachów będących przedmiotem badań.

 • Przekładać formuły na procesy

  Przekładać określone wzory laboratoryjne i ustalenia na procesy produkcyjne za pomocą modeli komputerowych i symulacji.

 • Tworzyć nazwy zapachów

  Tworzenie nazw perfum, które odzwierciedlają nowo opracowany zapach.

 • Oceniać wykonalność wprowadzenia zmian

  Analizować propozycje rozwoju i innowacji w celu określenia możliwości zastosowania tych propozycji w biznesie oraz wykonalności ich wprowadzenia pod różnymi aspektami, takimi jak wpływ na gospodarkę, wizerunek biznesu i reakcje konsumentów.

 • Kalibrować sprzęt laboratoryjny

  Kalibrować sprzęt laboratoryjny poprzez porównanie pomiarów: jednego o znanej wielkości lub prawidłowości wykonanego z użyciem wiarygodnego urządzenia oraz drugiego wykonanego za pomocą innego urządzenia laboratoryjnego. Dokonywać pomiarów w jak najbardziej podobny sposób.

 • Sprawdzać jakość surowców

  Kontrola jakości surowców wykorzystywanych do produkcji półproduktów i wyrobów gotowych poprzez ocenę niektórych z jego właściwości i, w razie potrzeby, wybranie próbek do analizy.

 • Przygotowywać próbki chemiczne

  Przygotowywanie określonych próbek, takich jak próbki gazu, próbki płynne lub stałe, aby były gotowe do analizy, etykietowania i przechowywania zgodnie ze specyfikacjami.

 • Badać zapachy pod kątem poziomu zadowolenia klientów

  Badać nowy zestaw zapachów w wybranej grupie klientów-ochotników w celu sprawdzenia, w jaki sposób reagują oni na nowe produkty i jaki jest poziom ich zadowolenia.

Source: Sisyphus ODB