Zawód Pielęgniarka szpitalna

Pielęgniarka szpitalna
Credits: Shutterstock.com

Pielęgniarka szpitalna sprawuje opiekę przy łóżku chorego oraz udziela bezpo średniej pomocy pacjentowi w szpitalu, konsultując z innymi członkami zespołu medycznego plan opieki nad pacjentem.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania pielęgniarka szpitalna

 • Monitoruje stan zdrowia pacjenta, włączając odpowiednią dietę oraz zajęcia fizyczne
 • Obserwuje i raportuje zmiany w stanie zdrowa pacjenta
 • Przygotowuje i uzupełnia kartę informacyjną pacjenta
 • Udziela pomocy prewencyjnej, kuracyjnej oraz paliatywnej
 • Przygotowuje i podaje leki i zastrzyki
 • Asystuje lekarzowi w jego pracy podczas leczenia pacjentów np.: wykonując podstawowe zabiegi medyczne takie jak badanie ci śnienia krwi oraz zakładanie i zmienianie opatrunków.
 • Pobiera próbki do badania, takie jak: mocz, kał i inne
 • Asystuje pacjentowi podczas czynno ści takich jak: spacer, ćwiczenia fizyczne, wstawanie z łóżka, kładzenie się do łóżka
 • Zmienia pozycję pacjentów obłożnie chorych w celu zapobiegnięcia powstaniu odleżyn
 • Przygotowuje pacjentów do operacji oraz asystuje podczas badań i zabiegów
 • Sprawdza sprzęt, oraz zapas materiałów medycznych i leków
 • Przygotowuje informacje, porady i instrukcje dotyczące leczenia i opieki dla pacjentów opuszczających szpital a także ich rodzin.

Powiązane zawody pielęgniarka, pielęgniarz

 • Inna pielęgniarka
 • Młodszy specjalista pielęgniarz
 • Pielęgniarka intensywnej terapii i reanimacji
 • Pielęgniarka operacyjna
 • Pielęgniarka pediatryczna
 • Pielęgniarka prywatna
 • Pielęgniarka przyzakładowa
 • Pielęgniarka psychiatryczna
 • Pielęgniarka rejonowa
 • Pielęgniarka szkolna
 • Pomoc pielęgniarska
 • Przełożona pielęgniarek
 • Sanitariusz pogotowia ratunkowego

Source: Sisyphus ODB