Zawód pisarz / pisarka

Pisarze opracowują treść książek. Piszą powieści, poezję, opowiadania, komiksy i inne formy literackie. Te formy pisane mogą być fabularne lub bazujące na faktach.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

 • Literatura

  Główna część pisemnej formy artystycznej, charakteryzująca się pięknem ekspresji, formą i uniwersalnym charakterem odwołania intelektualnego i emocjonalnego.

 • Techniki pisania

  Różne techniki pisania historii, na przykład opisowe, perswazyjne, pierwszoosobowe i inne techniki.

 • Pisownia

  Zasady dotyczące pisowni słów.

 • Przemysł wydawniczy

  Główne zainteresowane strony w branży wydawniczej. Nabywanie, wprowadzanie do obrotu i dystrybucja gazet, książek, magazynów i innych materiałów informacyjnych, w tym mediów elektronicznych.

 • Rynek wydawniczy

  Trendy na rynku wydawniczym i rodzaj książek, które są atrakcyjne dla niektórych odbiorców.

 • Gatunki literackie

  Różne gatunki literackie w historii literatury, ich techniki, ton, treści i długości.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

Umiejętności

 • Poddawać procesy produkcji artystycznej analizie krytycznej

  Krytycznie analizować procesy i wyniki produkcji artystycznej w celu zapewnienia jakości doświadczeń i/lub produktu.

 • Stosować określone techniki pisarskie

  Stosować techniki pisarskie w zależności od rodzaju mediów, gatunku literackiego i fabuły.

 • Wybierać tematykę

  Wybierać tematykę z uwzględnieniem interesu osobistego lub publicznego lub na zamówienie wydawcy lub agenta.

 • Przeprowadzać badania wstępne poświęcone tematyce tekstu

  Przeprowadzić gruntowne badania wstępne poświęcone tematyce tekstu; analiza dostępnych informacji, a także wizyty terenowe i wywiady.

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

 • Stosować zasady pisowni i gramatyki

  Stosować zasady pisowni i gramatyki oraz zapewniać spójność w całym tekście.

 • Tworzyć dialogi

  Pisanie dialogów między postaciami.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

 • Opracowywać fabuły

  Pisać fabułę opowiadania, sztuki, filmu lub innej formy narracyjnej. Tworzyć i rozwijać postaci, ich osobowości i relacje.

Source: Sisyphus ODB