Zawód planista przepustowości technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Planiści przepustowości technologii informacyjno-telekomunikacyjnych zapewniają, aby przepustowość usług TIK i infrastruktury TIK pozwalała realizować uzgodnione cele w zakresie poziomu usług w sposób terminowy i racjonalny pod względem kosztów. Uwzględniają również wszystkie zasoby potrzebne do świadczenia odpowiedniej usługi TIK oraz tworzą plany dotyczące krótko-, średnio- i długoterminowych wymogów biznesowych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Strategia wykorzystywania zasobów wewnętrznych

  Wysokopoziomowe planowanie wewnętrznego zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, zwykle w celu utrzymania kontroli nad krytycznymi aspektami pracy.

 • Strategia outsourcingu

  Wysokiego poziomu planowanie zarządzania i optymalizacji usług zewnętrznych oferowanych przez wykonawców w celu realizacji procesów biznesowych.

 • Strategia crowdsourcingu

  Planowanie na wysokim poziomie dla zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, pomysłów lub treści poprzez gromadzenie informacji od dużych społeczności, w tym grup on-line.

 • Oprogramowanie systemowe do analizy statystycznej

  Specjalny system oprogramowania (SAS) wykorzystywany do zaawansowanej analityki, wywiadu gospodarczego, zarządzania danymi i analizy predykcyjnej.

 • Strategie dotyczące planowania zasobów w zakresie ICT

  Metody, techniki i narzędzia ICT wykorzystywane do planowania maksymalnej ilości pracy, którą dana organizacja może zrealizować w danym okresie, w oparciu o liczbę maszyn, pracowników i zmian oraz z uwzględnieniem ograniczeń, takich jak problemy związane z jakością, opóźnienia i obsługa materiałów.

 • Infrastruktura ICT

  System, sieć, sprzęt i aplikacje oraz komponenty, a także urządzenia i procesy wykorzystywane do opracowywania, testowania, dostarczania, monitorowania, kontroli oraz wsparcia usług ICT.

Umiejętności

 • Opracowywać sprawozdania w zakresie statystyki finansowej

  Sporządzać sprawozdania finansowe i statystyczne w oparciu o zgromadzone dane w celu przedstawienia tych sprawozdań instytucjom zarządzającym organizacji.

 • Przewidywać poziom obciążenia pracą

  Przewidywać i określać poziom obciążenia pracą, którą należy wykonać w pewnym przedziale czasu, oraz czas, jaki byłby potrzebny na wykonanie tych zadań.

 • Sporządzać prognozy statystyczne

  Prowadzić systematyczne badania statystyczne danych reprezentujących obserwowane w przeszłości zachowanie systemu, w tym obserwacje użytecznych czynników prognostycznych spoza systemu.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Planować zapotrzebowanie w zakresie ICT

  Planowanie długoterminowej zdolności sprzętowej, infrastruktury ICT, zasobów obliczeniowych, zasobów ludzkich i innych aspektów niezbędnych do sprostania zmieniającym się wymogom w zakresie produktów i usług ICT.

 • Zajmować się planowaniem zasobów

  Szacować oczekiwany wkładu w postaci czasu, zasobów ludzkich i finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów projektu.

 • Usprawniać procesy biznesowe

  Optymalizować szereg działań organizacji w celu osiągnięcia skuteczności. Analizować i dostosowywać istniejące operacje biznesowe w celu wyznaczania i osiągania nowych celów.

 • Zapewniać przestrzeganie standardów organizacyjnych ICT

  Gwarantować zgodność sytuacji z zasadami i procedurami ICT opisanymi przez organizację w odniesieniu do jej produktów, usług i rozwiązań.

 • Przekazywać sprawozdania dotyczące analizy kosztów i korzyści

  Przygotowywać, kompilować i przekazywać sprawozdania z podziałem kosztów na proponowane i budżetowe plany firmy. Z wyprzedzeniem analizować finansowe lub społeczne koszty i korzyści projektu lub inwestycji w danym okresie.

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

 • Przeprowadzać analizę biznesową

  Oceniać stan przedsiębiorstwa samego w sobie oraz w odniesieniu do działalności komercyjnej, prowadzenie badań, umieszczanie danych w kontekście potrzeb biznesowych i określanie obszarów możliwości.

Source: Sisyphus ODB