Zawód planista w administracji publicznej

Planiści w administracji publicznej monitorują opracowywanie i wdrażanie rządowych planów i polityk, rozpatrywanie proponowanych planów i polityk oraz kontrolowanie procedur planowania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Techniki audytu

  Techniki i metody, które wspierają systematyczne i niezależne badanie danych, polityk, działalności operacyjnej i wyników, z wykorzystaniem narzędzi i technik wspomaganych komputerowo (CAAT), takich jak arkusze kalkulacyjne, bazy danych, analiza statystyczna i oprogramowanie dla przedsiębiorstw w zakresie wywiadu gospodarczego.

Umiejętności

 • Wykrywać przypadki naruszenia założeń polityki

  Wykrywać przypadki niezgodności z ustalonymi planami i zasadami polityki w organizacji oraz podejmować odpowiednie działania poprzez nałożenie kar i określenie zmian, które należy wprowadzić.

 • Przeprowadzać działania następcze w związku ze skargami

  Postępować stosownie do skarg lub zgłoszeń wypadków w celu podjęcia odpowiednich działań służących rozwiązaniu problemów. Kontaktować się z odpowiednimi organami lub pracownikami wewnętrznymi, aby zapewnić rozwiązania w różnych sytuacjach.

 • Przeprowadzać audyty w miejscu pracy

  Przeprowadzać audyty i inspekcje w miejscu pracy w celu zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami.

 • Monitorować zgodność z polityką publiczną

  Kontrolować organizacje publiczne i prywatne w celu zapewnienia właściwego wdrażania i przestrzegania polityk rządowych mających zastosowanie do organizacji.

 • Sporządzać sprawozdania z inspekcji

  W jasny i zrozumiały sposób dokumentować wyniki i wnioski z inspekcji. Dokumentować procesy inspekcji, takie jak kontakt, wynik i podjęte kroki.

 • Doradzać w kwestii zgodności z polityką publiczną

  Doradzać organizacjom, w jaki sposób mogą poprawić zgodność z mającymi zastosowanie politykami rządowymi, których są zobowiązane przestrzegać, oraz jakie niezbędne kroki należy podjąć w celu zapewnienia pełnej zgodności.

 • Monitorować wnioski dotyczące polityki

  Monitorować dokumentację i procesy dotyczące propozycji nowych procedur i metod wdrażania, aby identyfikować wszelkie problemy i sprawdzać ich zgodność z przepisami.

Source: Sisyphus ODB