Zawód Pomocnik montażowy

Pomocnik montażowy
Credits: Shutterstock.com

Pomocnicy montażowi pomagają pracownikom produkcji poprzez wykonywanie obowiązków takich jak: zaopatrywanie i dostarczanie niezbędnych materiałów i narzędzi oraz sprzątanie miejsca pracy i sprzętu wykorzystywanego w procesie produkcji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania pomocnik montażowy

 • Montuje, łączy, składa produkty i półprodukty.
 • Gromadzi i grupuje czę ści komponentów danego produktu.
 • Asystuje pracownikom linii produkcji podczas procesu wytwarzania produktów.
 • Sprawdza produkty pod względem jako ści.
 • Obserwuje zachodzące procesy w celu wykrycia nieprawidłowo ści i zawiadamia o wykrytych nieprawidłowo ściach współpracownika lub przełożonego.
 • Przenosi surowce, produkty i kontenery z zapakowanymi produktami używając w tym celu specjalnego sprzętu np. podno śników, wyciągów i wózków widłowych.
 • Załadowuje i rozładowuje materiał i produkty na maszyny, transportery i pojazdy.
 • Liczy produkty, pakuje i przenosi do magazynu.
 • Oznacza produkty lub ich czę ści.
 • Utrzymuje w czysto ści miejsce pracy oraz sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji.
 • Wykonuje obowiązki poza linią produkcyjną, np. testowanie produktów, ści śle z instrukcją przełożonego lub pod jego opieką.

Powiązane zawody montaż

 • Bezpośredni przełożony pracowników linii montażowej
 • Inny monter
 • Kontroler zautomatyzowanej linii montażowej
 • Monter aparatury elektrycznej
 • Monter wyrobów gumowych
 • Monter wyrobów metalowych
 • Monter wyrobów plastikowych
 • Monter wyrobów skórzanych
 • Operator linii montażowej

Source: Sisyphus ODB