Zawód porządkowy przy wejściu do lokalu

Porządkowi przy wejściu do lokali pilnują, aby osoby wchodzące do miejsc publicznych, takich jak bary, restauracje i sale koncertowe, były odpowiednie i nie stanowiły potencjalnych problemów. Egzekwują przepisy, sprawdzając, czy wszystkie osoby są w wieku uprawniającym do wejścia do baru, kierują tłumem i działaniami w sytuacjach nadzwyczajnych, sprawdzają, czy osoby są ubrane zgodnie z obowiązującym kodem ubioru oraz reagują w przypadku zachowań agresywnych i nadużyć.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

  Przepisy prawne, które należy stosować w odniesieniu do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

 • Nielegalne substancje

  Zakazane substancje, które nie mogą być przewożone z jednego obszaru do innego lub posiadane przy sobie przez osobę fizyczną, jak również ich rodzaj i sposób obchodzenia się z nimi.

Umiejętności

 • Kontrolować tłum

  Kontrolować tłum lub zamieszki, dbając, aby ludzie nie wchodzili do stref, do których nie wolno im wchodzić, monitorując zachowanie tłumu i reagując na podejrzane i agresywne zachowania.

 • Wykonywać kontrole bezpieczeństwa

  Monitorowanie i sprawdzanie bagażu lub przedmiotów osobistych w celu upewnienia się, że dane osoby nie stanowią zagrożenia oraz że ich zachowanie jest zgodne z prawem.

 • Przestrzegać zasad samoobrony

  Przestrzegać zasad, zgodnie z którymi powinno się używać tylko tyle siły, ile potrzeba do odparcia ataku. Użycie siły w sposób mogący spowodować trwałe obrażenia lub śmierć jest ograniczone do sytuacji, w których napastnicy sami stosują siłę w taki sposób.

 • Radzić sobie w nagłych przypadkach weterynaryjnych

  Radzić sobie z nieprzewidzianymi przypadkami weterynaryjnymi i okolicznościami, które wymagają podjęcia pilnych działań w odpowiedni i profesjonalny sposób.

 • Zatrzymywać sprawców

  Zatrzymywać sprawców i osoby wkraczające na określony obszar.

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

 • Czuwać nad bezpieczeństwem i potrzebami gości

  Nadzorować dostęp gości, upewniając się, że potrzeby gości są zaspokojone i zapewnić gościom bezpieczeństwo przez cały czas.

 • Radzić sobie z agresywnym zachowaniem

  Szybko reagować na niekorzystne zachowania poprzez podejmowanie odpowiednich i prawnych działań zapobiegających dalszej agresji, takich jak słowne upomnienie, zgodne z prawem usunięcie z pomieszczeń lub zatrzymanie osoby zaangażowanej. Podawać szczegółowe informacje dotyczące zachowania niepożądanego zgodnie z procedurami organizacji.

 • Wykazywać się pewnością siebie

  Wykazywać się stopniem dojrzałości poprzez pełne zrozumienie własnych cech i umiejętności, które mogą służyć jako źródła pewności siebie w różnych sytuacjach.

 • Reagować spokojnie w sytuacjach stresowych

  Reagować szybko, spokojnie i bezpiecznie na nieoczekiwane sytuacje; zapewnić rozwiązanie, które eliminuje problem lub zmniejsza jego wpływ.

 • Być czujnym

  Być czujnym podczas patrolowania lub innych działań związanych z nadzorem w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zbadania podejrzanego zachowania lub innych niepokojących zmian w modelach lub działaniach, a także szybkiego reagowania na te zmiany.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas dochodzeń, inspekcji lub patroli oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zminimalizowania lub zneutralizowania zagrożenia.

 • Obezwładniać osoby

  Krępowanie lub kontrolowanie siłą osób naruszających przepisy w zakresie akceptowalnego zachowania, stanowiących zagrożenie dla innych i dokonujących aktów przemocy, w celu zapewnienia, że osoba taka nie będzie w stanie postępować w sposób negatywny, a także w celu chronienia innych.

Source: Sisyphus ODB