Zawód pracownik akwakultury ds. chowu

Pracownicy akwakultury ds. chowu pracują przy hodowli organizmów wodnych, gdzie odpowiadają za procesy podchowu naziemnego. Pomagają w procesie wychowu organizmów na wszystkich etapach cyklu życia.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wykorzystanie lin

  Manipulowanie liną związane z wiązaniem i łączeniem.

 • Bezpieczeństwo biologiczne

  Należy pamiętać o ogólnych zasadach koncepcji bezpieczeństwa biologicznego, a w szczególności o przepisach dotyczących zapobiegania chorobom, które należy wdrożyć w przypadku epidemii zagrażających zdrowiu publicznemu.

Umiejętności

 • Dokonywać pomiaru przepływu wody

  Mierzyć przepływ wody, ujęcia wody i zlewnie.

 • Posługiwać się urządzeniami do natleniania

  Obsługiwać różne systemy natleniania wody zgodnie z wymaganiami: napowietrzacze powierzchniowe, napowietrzacze kołowe, napowietrzacze kolumnowe/kaskadowe oraz systemy czystego natleniania.

 • Prowadzić przygotowania dla specjalistów od chorób ryb

  Przygotowywanie środowiska i sprzętu do leczenia chorób ryb, w tym szczepień.

 • Posługiwać się sprzętem do dezynfekcji wody

  Obsługiwać urządzenia do dezynfekcji wody, stosując różne metody i techniki, takie jak filtracja mechaniczna, w zależności od potrzeb.

 • Obsługiwać sprzęt do połowu ryb

  Obsługiwać sprzęt do połowu ryb w celu klasyfikacji, pobierania próbek lub połowu.

 • Czyścić jednostki do przechowywania zasobów akwakultury

  Czyścić i dezynfekować sprzęt i systemy oczyszczania, a także jednostki przechowywujące, takie jak zbiorniki.

 • Dbać o jakość wody akwakultury

  Dbać o jakość wody w stawach, lagunach i śluzach.

 • Dbać o jakość wody akwakultury w wylęgarniach

  Mierzyć przepływ wody w zbiornikach i naturalnych rezerwuarach słodkowodnych. Mierzyć parametry jakości wody, takie jak pH, temperatura, tlen, zasolenie, CO2, N2, NO2, NH4, zmętnienie i chlorofil.

 • ładować sprzęt

  Bezpieczny załadunek urządzeń w określonych warunkach ograniczających.

 • Monitorować stan zdrowia ryb

  Monitorować stan zdrowia ryb w oparciu o karmienie i ogólne zachowanie. Interpretować parametry środowiskowe i dokonywać analizy śmiertelności.

 • Zbierać martwe ryby

  Gromadzenie martwych ryb w pojemnikach takich jak zbiorniki i klatki.

 • Posługiwać się sprzętem ciężkim wykorzystywanym w sektorze akwakultury

  Wykonywać czynności manualne, takie jak ręczne podnoszenie, przeniesienie i odstawienie ładunku. Obsługiwać narzędzia do podnoszenia, takie jak wciągarka, żurawik pokładowy, ładowarka teleskopowa i wózek widłowy;

 • Identyfikować gatunki akwakultury

  Rozpoznawać główne europejskie gatunki hodowlane: ryby, mięczaki i skorupiaki.

 • Wyszukiwać deformacje u żywych ryb

  Wyszukiwać deformacje u żywych ryb, w tym w larwach.

 • Zbierać próbki ryb w celu postawienia diagnozy

  Zbierać próbki ryb i skorupiaków do celów diagnozowania przez specjalistów ds. chorób ryb.

 • Dbać o pojemniki do przechowywania zasobów akwakultury

  Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu i systemów oczyszczania. Opróżnianie i oczyszczanie zbiorników i koryta z wykorzystaniem szczotek, substancji chemicznych i wody. Przygotowywanie jednostek do połowu ryb i zmiana sieci. Przeprowadzanie przepływów. Utrzymywanie stad ryb w jednostkach hodowlanych. Usuwanie martwych ryb z jednostek hodowlanych.

 • Mierzyć wpływ określonej działalności w dziedzinie akwakultury

  Identyfikować i mierzyć biologiczny, fizykochemiczny wpływ określonej działalności hodowli akwakultury na środowisko. Przeprowadzać wszelkie niezbędne testy, w tym pobieranie i przetwarzanie próbek do analizy.

 • Dbać o stawy służące do produkcji akwakultury

  Wyczyścić sprzęt i narzędzia do zabiegów. Opróżnić i oczyścić stawy akwakultury za pomocą szczotek, chemikaliów i wody. Przygotowywanie pojemników na ryby i zmiana sieci. Przeprowadzanie przepływów. Trzymanie ryb w jednostkach przechowawczych. Zbieranie martwych ryb w jednostkach przechowawczych.

 • Pracować w systemie zmianowym

  Pracować w rotacyjnych zmianach, gdzie celem jest utrzymanie linii serwisowej lub produkcyjnej przez całą dobę i każdego dnia tygodnia.

 • Przestrzegać zasad higieny w działalności połowowej

  Przestrzegać odpowiednich przepisów i praktyk dotyczących higienicznego obchodzenia się z zadaniami i obowiązkami związanymi z rybołówstwem.

 • Transportować ryby

  Transportować żywe i odłowione ryby, mięczaki, skorupiaki z gospodarstwa do klienta.

 • Wykonywać czynności związane z klasyfikacją ryb

  Zbierać żywe ryby przy użyciu technik minimalizujących stres u ryb i zapobiegających ich ucieczce. Klasyfikować je ręcznie lub przy użyciu urządzeń. Zgłaszać klasyfikację, zapewniając zgodność ze specyfikacjami.

 • Monitorować jakość wody

  Mierzyć jakość wody: temperatura, tlen, zasolenie, pH, N2, NO2, NH4, CO2, zmętnienie, chlorofil. Monitorować jakość mikrobiologiczną wody.

 • Obsługiwać podnośnik widłowy

  Obsługiwać wózek widłowy, pojazd z przednim urządzeniem do podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków.

 • Wykonywać czynności związane z karmieniem

  Przeprowadzać ręczne karmienie. Kalibrować i obsługiwać automatyczne i skomputeryzowane systemy karmienia.

 • Zbierać informacje na temat tempa wzrostu

  Zbierać informacje na temat tempa wzrostu u wodnych gatunków hodowlanych.

 • Nawozić stawy służące do produkcji akwakultury

  Nawozić stawy służące do produkcji akwakultury

 • Wyładowywać sprzęt

  Zajmować się bezpiecznym rozładunkiem sprzętu w określonych warunkach ograniczających.

 • Obsługiwać filtrację biologiczną

  Prowadzić filtrację biologiczną w zakładach akwakultury.

 • Gromadzić dane biologiczne

  Gromadzenie próbek biologicznych, rejestrowanie i podsumowywanie danych biologicznych wykorzystywanych w badaniach technicznych, opracowywanie planów zarządzania środowiskowego i produktów biologicznych.

 • Przechowywać ryby w pojemnikach do składowania

  Przechowywać ryby w pojemnikach do składowania i zapewniać odpowiednie warunki środowiskowe wewnątrz tych pojemników.

 • Przygotowywać pojemniki do składowania ryb

  Przygotowywanie pojemników na ryby do połowu ryb. Obsługa zbiorników przepływowych.

 • Prowadzić konserwację sprzętu do akwakultury

  Prowadzić konserwację sprzętu do akwakultury i identyfikować potrzeby w zakresie wyposażenia. Prowadzić regularną obsługę techniczną i drobne naprawy w zależności od potrzeb.

 • Udzielać wsparcia przy szczepieniu

  Pomagać wykwalifikowanym specjalistom w procedurach immersji i szczepień iniekcyjnych.

 • Stosować środki bezpieczeństwa podczas działalności połowowej

  Zapewnienie zgodności z politykami i regulacjami instytucjonalnymi w celu zagwarantowania bezpiecznego miejsca pracy dla pracowników w zakresie działalności dotyczącej rybołówstwa i akwakultury. Radzenie sobie z potencjalnym ryzykiem i zagrożeniami poprzez podejmowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Source: Sisyphus ODB