Zawód pracownik cmentarza

Pracownicy cmentarza utrzymują teren cmentarza w dobrym stanie. Dbają, aby groby były gotowe do pochówku przed pogrzebem oraz o prawidłowe prowadzenie rejestru pochówków. Pracownicy cmentarza udzielają porad kierownikom zakładów usług pogrzebowych i ogółowi społeczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Prowadzić spis narzędzi

  Prowadzić spis narzędzi wykorzystywanych do produkcji lub świadczenia usług. Dbać, aby zestawy narzędzi pozostały kompletne i odpowiednie do zastosowania.

 • Przygotowywać groby do pochówku

  Dbać, aby groby były kopane i przygotowane do pochówku, przed pogrzebem i zasypywane, gdy trumna jest w grobie.

 • Zarządzać spotkaniami

  Akceptować, planować i odwoływać umawiane spotkania.

 • Prowadzić rejestr pochówków

  Prowadzić rejestry dotyczące przydziału grobów i informacji o osobach, które zostały pochowane.

 • Promować prawa człowieka

  Promowanie i poszanowanie praw człowieka i różnorodności w świetle potrzeb fizycznych, psychologicznych, duchowych i społecznych niezależnych jednostek, przy uwzględnieniu ich opinii, przekonań i wartości, międzynarodowych i krajowych kodeksów etycznych, a także etycznych skutków świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnienie poszanowania ich prawa do prywatności i przestrzeganie poufności informacji na temat opieki zdrowotnej.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami na szczeblu lokalnym

  Utrzymywać łączność i wymieniać informacje z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

 • Montować tablice pamiątkowe

  Montować tablice pamiątkowe na odpowiednich płytach nagrobkowych zgodnie z wolą osoby zmarłej lub jej krewnych.

 • Współpracować z przedsiębiorcami pogrzebowymi

  Na własną odpowiedzialność dokonywać ustaleń i współpracować z dyrektorami domów pogrzebowych, którzy świadczą usługi pogrzebowe dla osób pochowanych na cmentarzu.

 • Doradzać w kwestii usług pogrzebowych

  Zapewniać krewnym zmarłej osoby informacje i porady na temat usług ceremonialnych, pogrzebowych i kremacyjnych.

Source: Sisyphus ODB