Zawód pracownik czyszczenia ziaren kakaowca

Pracownicy czyszczenia ziaren kakaowca obsługują maszyny do usuwania obcych materiałów, takich jak kamienie, łyko i zabrudzenia z ziaren kakaowca. Obsługują silosy, aby przenieść stąd ziarna do lejów zasypowych. Kierują oczyszczone ziarna do określonych silosów. Obsługują system oczyszczania powietrza w celu usunięcia innych materiałów obcych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Skutki pestycydów w surowcach żywnościowych

  Różne rodzaje pestycydów stosowanych do produkcji surowców żywnościowych w celu kontrolowania właściwego stosowania tych substancji dla zachowania głównych właściwości produktów.

Umiejętności

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Zajmować się systemem czyszczenia powietrza

  Obsługiwać maszynę, w której przemieszczane jest ziarno w celu usunięcia ciał obcych przy użyciu układu czyszczenia powietrzem.

 • Przeprowadzać szczegółowe operacje przetwórstwa spożywczego

  Wykonywać precyzyjne operacje przetwarzania żywności z wielką uwagą i szczegółami na wszystkich etapach tworzenia jakościowego produktu.

 • Zajmować się maszynami do czyszczenia ziaren kakaowca

  Obsługiwać maszynę, która usuwa z ziaren kakaowych ciała obce, takie jak kamienie i zabrudzenia.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Kontrolować parametry przetwarzania

  Kontrolować parametry przetwarzania, aby zachować kontrolę nad procesami technologicznymi.

 • Pracować przy taśmie w sektorze produkcji żywności

  Pracować przy obrotowych przenośnikach taśmowych w produkcji żywności.

 • Sprawdzać ziarna kakaowca

  Przesiewać ziarna kakaowca, aby wybrać odpowiednie ziarna do prażenia i mielenia. Dbać o to, aby wybrane ziarna zachowywały zgodność ze standardami jakości. Oczyszczać ziarna kakaowe z niewielkimi wadami.

 • Zarządzać dostawami surowców

  Zarządzać odbiorem surowców. Przyjmować surowce od dostawców. Sprawdzać jakość i dokładność oraz przenieść do magazynu. Upewniać się, że surowce są odpowiednio przechowywane, dopóki nie będą potrzebne w dziale produkcji.

 • Sprawować kontrolę jakości nad procesem przetwarzania żywności

  Zapewniać jakość wszystkich czynników związanych z procesem produkcji żywności.

Source: Sisyphus ODB