Zawód pracownik do ekstrakcji miodu

Pracownicy do ekstrakcji miodu obsługują maszyny do ekstrakcji miodu płynnego z plastrów miodu. Umieszczają odkryte plastry miodu w koszach maszyny do ekstrakcji miodu w celu opróżnienia plastrów miodu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Składniki miodu

  Składniki miodu, takie jak fruktoza, woda, glukoza i inny rodzaj cukrów oraz ich interakcje w procesie produkcji/ekstrakcji produktów miodowych.

 • Rodzaje miodarek

  Urządzenia mechaniczne stosowane do ekstrakcji miodu z plastrów bez niszczenia samego plastra. 

 • Odmiany miodu

  Odmiany miodu w oparciu o sposób ich przetworzenia. Niektóre przykłady: miód w plastrach, patoka, miód w bryłkach, miód ekstrahowany, miód wytłaczany, miód krystalizowany lub miód granulowany i miód kremowany. 

 • Siła odśrodkowa

  Siła pozorna, która odciąga obracający się korpus od środka obrotu. Zastosowanie do maszyn wykorzystujących siły odśrodkowe.

Umiejętności

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Monitorować dokumentację dotyczącą produkcji żywności

  Przeprowadzać kontrolę dokumentów na różnych etapach produkcji w celu monitorowania etapów produkcji i jakości.

 • Obchodzić się z plastrami miodu

  Ostrożne obchodzenie się z plastrami miodu. Umieszczanie plastrów w maszynie. Wyjmowanie ich w momencie opróżnienia i umieszczanie w pustych komorach. Dbałość o integralność plastra miodu oraz pozyskiwanie jak największej ilości miodu.

 • Oczyszczać miód z pyłków kwiatowych

  Oczyszczanie miodu z pyłków, jeżeli wymogiem jest uzyskanie klarownego miodu. Określanie zanieczyszczeń miodu, takich jak wosk, części ciała pszczół lub pył.

 • Usuwać wosk z plastrów miodu

  Usuwać wosk z plastrów miodu, który zakrywa i wypełnia komórki przed wirowaniem.

 • Rozróżniać miód w zależności od miejsca jego pochodzenia

  Rozróżniać rodzaje miodu w zależności od pochodzenia, np. miód spadziowy, miód kwiatowy, miód jednokwiatowy i miód wielokwiatowy.

 • Zajmować się maszyną do ekstrakcji miodu

  Obsługiwać maszyny takie jak radialne lub styczne maszyny do ekstrakcji miodu z plastrów.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

Source: Sisyphus ODB