Zawód pracownik ds. mieszania trunków

Pracownicy ds. mieszania trunków ponownie odmierzają, filtrują, rektyfikują, mieszają i weryfikują procentowość napojów alkoholowych przed przygotowaniem tych napojów do butelkowania. W tym celu dozorują oni urządzenia i maszyny do wykonywania każdego z tych procesów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Odpowiednie surowce do produkcji określonych napojów alkoholowych

  Surowce, takie jak ziarna, ziemniaki, cukry lub owoce, które mogą zostać poddane fermentacji w celu wytworzenia określonego rodzaju napojów alkoholowych.

 • Skale temperatur

  Skale temperatury Celsjusza i temperatury Fahrenheita.

 • Leżakowanie napojów alkoholowych

  Procesy związane z wytwarzaniem leżakowanych i nieleżakowanych wyrobów spirytusowych. Do kategorii nieleżakowanych wyrobów spirytusowych należą wódka i gin. Do kategorii produktów leżakowanych należą whisky, rum i brandy.

 • Rodzaje alkoholu

  Alkohole i ich kombinacje stosowane do opracowania produktu końcowego, takiego jak whisky, wódka, koniak.

Umiejętności

 • Opracowywać nowe receptury

  Łączyć innowacyjne i twórcze koncepcje, tworząc nowe receptury i preparaty w celu poszerzenia asortymentu produktów przedsiębiorstwa. Wprowadzać modyfikacje receptur w celu poprawy smaku, osiągania celów w zakresie wydajności oraz rozwoju i ulepszania produktów.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Mieszać środki aromatyzujące dodawane do napojów alkoholowych zgodnie z recepturami

  Mieszać środki aromatyzujące i inne składniki, takie jak kwasy owocowe, z przeznaczeniem do produkcji brandy, środków nasercowych i napoje wysokoprocentowych.

 • Ustalać stopień zawartości alkoholu w mieszaninie

  Zmierzyć temperaturę (używając np. termometru) i ciężar właściwy (za pomocą np. areometru alkoholowego) i porównać odczyty ze skalami znormalizowanymi do oznaczania stopnia zawartości alkoholu w mieszaninie.

 • Przygotowywać pojemniki do destylacji napojów

  Przygotowywać pojemniki lub beczki do destylacji napojów. Przygotowywać sprzęt do procesu oczyszczania i usuwania składników rozcieńczających, takich jak woda, w celu zwiększenia zawartości alkoholu.

 • Badać próbki produktu

  Badać próbki produktu wizualnie lub ręcznie w celu sprawdzenia właściwości, takich jak klarowność, czystość, konsystencja, wilgotność i tekstura.

 • Pracować w ramach zespołu zajmującego się przetwórstwem spożywczym

  Współpracować w zespole z innymi pracownikami zajmującymi się przetwarzaniem żywności w przemyśle spożywczym.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Podejmować czynności zgodnie z przepisem

  Wykonywanie zadań w zakresie przygotowania żywności zgodnie z recepturą lub specyfikacją w celu zachowania jakości składników i przestrzegania receptury. Dobór odpowiednich materiałów zgodnie z recepturą, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację.

 • Sprawdzać butelki wykorzystywane jako opakowanie

  Sprawdzać butelki wykorzystywane jako opakowanie. Stosować procedury testowania butelek, aby sprawdzić, czy butelka nadaje się do przechowywania produktów spożywczych i napojów. Postępować zgodnie z przepisami prawnymi oraz specyfikacjami firmy dotyczącymi butelkowania.

 • Podejmować środki w zakresie przeciwdziałania łatwopalności

  Wprowadzanie środków przeciwpożarowych. Płyn zawierający 40% ABV zapala się, kiedy zostanie podgrzany do temperatury około 26°C i jeżeli zostanie do niego zastosowane źródło zapłonu. Temperatura zapłonu czystego alkoholu wynosi 16,6 °C.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Mieszać napoje

  Opanować mieszanie napojów, aby tworzyć nowe produkty do picia, które są atrakcyjne dla rynku, interesujące dla przedsiębiorstw i innowacyjne na rynku.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Mierzyć pH

  Mierzyć wskaźnik pH, będący miarą kwasowości lub zasadowości.

Source: Sisyphus ODB