Zawód pracownik ds. puryfikacji tłuszczu

Pracownicy ds. puryfikacji tłuszczu obsługują zbiorniki i urządzenia do podkwaszania pomagające w oddzieleniu niepożądanych składników od olejów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy uwodorniania olejów jadalnych

  Procesy uwodorniania różnych olejów, które zmniejszają stopień nasycenia i mają wpływ na właściwości fizyczne, takie jak temperatura topnienia i smak.

 • Procesy chemiczne

  Procesy chemiczne stosowane w produkcji, takie jak oczyszczanie, rozdzielanie, emulgacja i dyspersja.

 • Pochodzenie tłuszczów i olejów spożywczych

  Rozróżnienie między tłuszczami spożywczymi pochodzącymi od zwierząt i olejami otrzymanymi z roślin.

 • Proces oczyszczania tłuszczu zwierzęcego

  Proces oczyszczania tłuszczu zwierzęcego, w ramach którego tłuszcze zwierzęce są przetwarzane poprzez wielokrotne rozpuszczanie w wodzie lub ługowanie substancjami chemicznymi w celu usunięcia drobnych cząstek stałych.

Umiejętności

 • Pompować produkty

  Obsługiwać maszyny pompujące zgodnie z określonymi procedurami i w zależności od rodzaju produktu. Zapewniać prawidłowe ilości i odpowiednie podawanie produktu w trakcie tego procesu.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Sprawdzać właściwości organoleptyczne olejów i tłuszczów

  Sprawdzić parametry sensoryczne oliwy z oliwek, olejów z nasion i jadalnych tłuszczów, takie jak smak, zapach i dotyk.

 • Filtrować oleje jadalne

  Filtrować olej w ramach procesów ekstrakcji oleju. Pompuj olej, używając takiego sprzętu jak przesiewacze lub ściereczki, przestrzegając przepisów BHP.

 • Gotować wodę

  Gotować wodę w dużych ilościach w celu przeprowadzenia procedur wytwarzania produktów spożywczych (np. blanszowania migdałów).

 • Rafinować oleje jadalne

  Rafinować oleje jadalne w celu dostosowania ich do spożycia przez ludzi. Usuwać zanieczyszczenia i substancje toksyczne poprzez takie procesy, jak bielenie, odwanianie i chłodzenie.

 • Zajmować się otwartymi patelniami

  Ogrzewać otwarte patelnie bezpośrednim ogniem, aby stopić olej w celu jego oczyszczenia.

 • Zajmować się zbiornikami do zakwaszania

  Zajmować się zbiornikami do zakwaszania i sprzętem do oddzielania niepożądanych związków od olejów.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Kontrolować przepływ substancji wykorzystywanych w przetwórstwie olejów

  Regulować natężenie przepływu wodoru, pary wodnej, powietrza i wody do konwertora. Ważyć i dodawać określone ilości katalizatorów i innych substancji chemicznych do utwardzanej partii olejów lub tłuszczów.

 • Oceniać twardość oleju

  Ocenianie próbek w celu upewnienia się, że twardość olejów jest zgodna ze specyfikacjami.

 • Myć oleje

  Myć oleje, aby zmniejszyć zawartość mydła w oleju po pierwszym etapie rafinacji. Podgrzewać olej do odpowiedniej temperatury, a następnie dodawać pewną ilość wody do przemywania w celu zmieszania jej z olejem w mieszarce dynamicznej. Obsługiwać przepływomierz ciepłej wody i elektropneumatyczny zawór pomiarowy.

 • Zajmować się maszyną do bełtania

  Zajmować się maszyną do bełtania, zapewniając jednolite mieszanie partii.

 • Mierzyć gęstość cieczy

  Pomiar gęstości cieczy, w tym olejów, za pomocą przyrządów takich jak higrometry lub rurki oscylacyjne.

 • Oceniać parametry jakościowe produktów spożywczych

  Oceniać parametry jakościowe produktów spożywczych w odniesieniu do głównych właściwości (np. fizycznych, sensorycznych, chemicznych, technologicznych itp.) surowców, półwyrobów i gotowych produktów.

 • Oznaczać różnice w kolorze

  Identyfikować różnice między kolorami, takie jak odcienie kolorów.

 • Kontrolować przepływ olejów

  Regulować elementy sterujące w celu regulacji przepływu olejów przez przewody i zbiorniki.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

Source: Sisyphus ODB