Zawód pracownik ds. puszkowania owoców i warzyw

Pracownicy ds. puszkowania owoców i warzyw dozorują maszyny do otrzymywania produktów przemysłowych na bazie owoców i warzyw do przechowywania lub wysyłki. Wykonują szeroki zakres zadań, takich jak sortowanie, klasyfikacja, mycie, obieranie, przycinanie i krojenie na plastry. Ponadto przestrzegają procedur puszkowania, zamrażania, konserwowania i pakowania produktów spożywczych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Mechaniczny proces blanszowania

  Maszyny ogrzewające żywność przy użyciu pary lub wody w celu zabijania bakterii, zachowania koloru i usuwania uwięzionego powietrza.

 • Konserwacja żywności

  Czynniki pogarszające jakość, czynniki kontrolne (temperatura, dodatki, wilgotność, pH, działanie wody itp., w tym pakowanie) oraz metody przetwarzania żywności w celu konserwowania produktów spożywczych.

 • Przechowywanie żywności

  Odpowiednie warunki i metody przechowywania żywności w celu zapobiegania jej psuciu, biorąc pod uwagę wilgotność, światło, temperaturę i inne czynniki środowiskowe.

 • Linia produkcyjna żywności puszkowanej

  Etapy w procesie puszkowania od mycia, kondycjonowania i ważenia produktów żywnościowych, mycia i przygotowywania puszek, napełniania puszek, a także innych operacji do uzyskania produktu końcowego.

Umiejętności

 • Sprawować kontrolę jakości nad procesem przetwarzania żywności

  Zapewniać jakość wszystkich czynników związanych z procesem produkcji żywności.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Przetwarzać owoce i warzywa

  Przetwarzać owoce i warzywa zgodnie z wszelkiego rodzaju metodami i technikami wykorzystywanymi do przygotowywania produktów spożywczych, w których wykorzystuje się owoce i warzywa jako surowce.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Oznaczać różnice w kolorze

  Identyfikować różnice między kolorami, takie jak odcienie kolorów.

 • Przeprowadzać szczegółowe operacje przetwórstwa spożywczego

  Wykonywać precyzyjne operacje przetwarzania żywności z wielką uwagą i szczegółami na wszystkich etapach tworzenia jakościowego produktu.

 • Poddawać produkty spożywcze procesom chłodzenia

  Przeprowadzać procesy chłodzenia, zamrażania i schładzania produktów spożywczych, takich jak owoce i warzywa, ryby, mięso, żywność gastronomiczna. Przygotowywać produkty spożywcze o dłuższych okresach przechowywania lub półprzetworzoną żywność. Zapewniać bezpieczeństwo i wartości odżywcze zamrożonych towarów i konserwować produkty zgodnie z określonymi temperaturami.

 • Dodawać składniki w procesie produkcji żywności

  Składniki do dodania i wymagane ilości zgodnie z recepturą i sposobem podawania tych składników.

 • Dbać o sprzęt do cięcia

  Konserwacja sprzętu do cięcia (noże, ostrza i inne elementy).

 • Zajmować się maszyną do puszkowania

  Obsługa maszyny puszkującej zasilanej energią elektryczną lub bateriami, aby puszkować różne rodzajów żywności.

 • Pracować przy taśmie w sektorze produkcji żywności

  Pracować przy obrotowych przenośnikach taśmowych w produkcji żywności.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Sprawdzać jakość produktów na linii produkcyjnej

  Sprawdzać produkty pod względem jakości na linii produkcyjnej oraz usuwać wadliwe produkty przed pakowaniem i po tej operacji.

Source: Sisyphus ODB