Zawód Pracownik ds. wprowadzania danych

Pracownik ds. wprowadzania danych
Credits: Shutterstock.com

Pracownicy ds. zarądzania danymi segregują i archiwizują korespondencję, rachunki, faktury i inne dokumenty. W razie potrzeby odnajdują i usuwają niepotrzebne dane i dokumenty.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania pracownik ds. wprowadzania danych

 • Zbiera i utrzymuje dokumentację (korespondencję, rachunki itp.), używając w tym celu dzienników lub komputerów.
 • Dodaje nowe informacje i rekordy do bazy danych.
 • Zbiera z innych działów odpowiednie materiały i dokumenty do zarchiwizowania.
 • Analizuje otrzymane dokumenty w celu wła ściwego ich przyporządkowania.
 • Sortuje i porządkuje dokumenty według odpowiednich wytycznych, takich jak: temat, cel, pochodzenie dokumentu, data, numer, litera alfabetu itp.
 • Nadaje dokumentom odpowiednią sygnaturę, lub znakuje i koduje w inny sposób w celu odpowiedniego ich uporządkowania.
 • Odnajduje potrzebne informacje i dokumenty, wypożycza je osobie zainteresowanej, kopiuje lub sporządza duplikaty.
 • Nadzoruje obieg udostępnionych dokumentów w celu zapewnienia ich zwrotu.
 • Archiwizuje dokumenty (odpowiednio organizując archiwum), według danych identyfikacyjnych.
 • Usuwa nieaktualną dokumentację.
 • Wykonuje ogólne prace biurowe, takie jak: pisanie, obsługiwanie sprzętu biurowego, segregowanie korespondencji.

Powiązane zawody urzędnik

 • Bezpośredni przełożony pracowników biurowych
 • Fakturysta
 • Fakturzysta
 • Inny pracownik biurowy
 • Kierownik działu administracji
 • Młodszy księgowy
 • Młodszy urzędnik działu kadr
 • Organizator zamówień
 • Pracownik biurowy
 • Pracownik domu maklerskiego
 • Pracownik ds. kodowania danych
 • Prokurent
 • Sekretarka
 • Specjalista ds. hipotek
 • Specjalista ds. kredytów
 • Urzędnik ds. frachtu
 • Urzędnik ds. listy płac
 • Urzędnik ds. magazynowania i transportu
 • Urzędnik ds. marketingu
 • Urzędnik ds. obsługi nowych kont
 • Urzędnik ds. planowania produkcji
 • Urzędnik ds. ubezpieczeń
 • Urzędnik ds. ważenia towarów
 • Urzędnik ds. zamówień
 • Urzędnik magazynowy
 • Urzędnik pomocniczy ds. wypełniania formularzy
 • Urzędnik sprzedaży
 • Urzędnik-statystyk

Source: Sisyphus ODB