Zawód pracownik fermentacji win

Pracownicy fermentacji win dozorują zbiorniki do fermentowania rozgniecionych owoców lub moszczu do wina. Wrzucają oni określone ilości rozgniecionych owoców do zbiorników na wino i mieszają je z syropem, substancjami chemicznymi lub drożdżami. Zapobiegają rozwojowi bakterii w trakcie fermentacji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Biotechnologia

  Technologia, która stosuje, modyfikuje lub wykorzystuje systemy biologiczne, organizmy i składniki komórkowe do opracowywania nowych technologii i produktów do określonych zastosowań.

 • Proces fermentacji wina

  Proces fermentacji wina, który obejmuje poszczególne kroki, które należy zrealizować, czas realizacji procesu oraz parametry produktu.

 • Procesy fermentacji napojów

  Procesy fermentacji związane z konwersją cukru w alkohol, gazy i kwasy. 

 • Odmiany winogron

  Odmiany winogron i rodzaje win, które mogą być z nich wyprodukowane. Specyfikacje fermentacji i obróbki soku w trakcie procesu.

Umiejętności

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Nadzorować całościowo proces produkcji wina

  Nadzorować całościowo proces produkcji wina w oparciu o posiadaną rozległą wiedzę i doświadczenie. Perspektywa powietrzna pozwala na podejmowanie decyzji i kierowanie pracownikami w celu uzyskania doskonałego wina.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Obciągać wina

  Obciągać wina, wysysając wino z osadów na dnie naczyń, takich jak gąsiory. Obsługiwać maszyny potrzebne do przeprowadzenia procesu regałowania.

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Monitorować fermentację

  Nadzorować i kontrolować fermentację. Monitorować klarowanie się soku i fermentację surowca. Kontrolować postępy procesu fermentacji w celu spełnienia specyfikacji. Mierzyć, badać i interpretować proces fermentacji i dane dotyczące jakości zgodnie ze specyfikacją.

 • Sterylizować zbiorniki do fermentacji

  Sterylizować miejsca pracy i sprzęt za pomocą węży, skrobaków, szczotek lub roztworów chemicznych.

 • Przygotowywać pojemniki do fermentacji napojów

  Przygotowywać pojemniki do fermentacji napojów zgodnie z rodzajem produkowanego napoju. Uwzględnia się przy tym cechy, jakie różne pojemniki mogą nadać produktowi końcowemu.

 • Zajmować się maszynami do produkcji wina

  Obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu specjalnego przeznaczonego do produkcji i wytwarzania wina. Dokonywać konserwacji i wdrażać działania zapobiegawcze w stosunku do maszyny, aby zapewnić jej sprawność.

 • Poddawać napoje alkoholowe procesowi dojrzewania w kadziach

  Stosować odpowiednie procedury dotyczące umieszczania niektórych napojów alkoholowych (np. wina, napojów spirytusowych, wermutu) w kadziach w celu poddania ich procesowi dojrzewania przez wymagany czas. Stosować techniki umożliwiające nadanie im określonych cech.

 • Monitorować temperaturę w procesie wytwarzania żywności i napojów

  Monitorować i kontrolować wymagane temperatury na różnych etapach produkcji, dopóki produkt nie osiągnie odpowiednich właściwości zgodnie ze specyfikacjami.

Source: Sisyphus ODB