Zawód pracownik gorzelni

Pracownicy gorzelni obsługują przemysłowe urządzenia i maszyny gorzelnicze. Dokonują oni konserwacji i czyszczenia maszyn, bębnów walcowych i głowic bębnów kruszarki.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Skale temperatur

  Skale temperatury Celsjusza i temperatury Fahrenheita.

Umiejętności

 • Monitorować temperaturę w procesie wytwarzania żywności i napojów

  Monitorować i kontrolować wymagane temperatury na różnych etapach produkcji, dopóki produkt nie osiągnie odpowiednich właściwości zgodnie ze specyfikacjami.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Obsługiwać sprzęt do destylacji

  Obsługiwać różne części sprzętu do destylacji, takie jak alembik, kolumna destylacyjna, ramię, chłodnica, destylat i beczki do starzenia.

 • Radzić sobie z wysokimi temperaturami

  Radzić sobie z wysokimi temperaturami przy utrzymywaniu koncentracji i wydajności w trudnych warunkach.

 • Sterylizować zbiorniki do fermentacji

  Sterylizować miejsca pracy i sprzęt za pomocą węży, skrobaków, szczotek lub roztworów chemicznych.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Podejmować środki w zakresie przeciwdziałania łatwopalności

  Wprowadzanie środków przeciwpożarowych. Płyn zawierający 40% ABV zapala się, kiedy zostanie podgrzany do temperatury około 26°C i jeżeli zostanie do niego zastosowane źródło zapłonu. Temperatura zapłonu czystego alkoholu wynosi 16,6 °C.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Mieszać napoje

  Opanować mieszanie napojów, aby tworzyć nowe produkty do picia, które są atrakcyjne dla rynku, interesujące dla przedsiębiorstw i innowacyjne na rynku.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Przeprowadzać szczegółowe operacje przetwórstwa spożywczego

  Wykonywać precyzyjne operacje przetwarzania żywności z wielką uwagą i szczegółami na wszystkich etapach tworzenia jakościowego produktu.

 • Przygotowywać pojemniki do destylacji napojów

  Przygotowywać pojemniki lub beczki do destylacji napojów. Przygotowywać sprzęt do procesu oczyszczania i usuwania składników rozcieńczających, takich jak woda, w celu zwiększenia zawartości alkoholu.

 • Obsługiwać maszynę do ważenia

  Pracować z maszyną do ważenia w celu pomiaru surowych, półwykończonych i gotowych wyrobów.

Source: Sisyphus ODB