Zawód pracownik hotelu dla zwierząt

Pracownicy hoteli dla zwierząt zajmują się zwierzętami w hotelach dla psów i kotów oraz zapewniają opiekę nad zwierzętami domowymi. Karmią oni zwierzęta, czyszczą ich klatki, zajmują się chorymi i starymi zwierzętami, wykonują czynności pielęgnacyjne i wyprowadzają je na spacery.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Przestrzegać instrukcji pisemnych

  Kierować się pisemnymi instrukcjami w celu wykonania zadania lub przeprowadzenia kilkuetapowej procedury.

 • Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo przy podejmowaniu czynności przy zwierzętach

  Chronić zdrowie i dobrostan zwierząt oraz osób zawodowo zajmujących się nimi.

 • Monitorować dobrostan zwierząt

  Monitorować stan fizyczny i zachowanie zwierząt oraz zgłaszać wszelkie obawy lub nieoczekiwane zmiany, w tym oznaki zdrowia lub złego stanu zdrowia, wygląd, stan zakwaterowania zwierząt, spożycie pokarmu i wody oraz warunki środowiskowe.

 • Pielęgnować zwierzęta

  Przygotowywać środowisko do pielęgnacji, wybierać właściwy sprzętu do pielęgnacji i metody pielęgnacji zwierząt. Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, wiedzę o podstawowej anatomii i fizjologii zwierząt, w tym identyfikować i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości.

 • Kąpać psy

  Przygotowywać psa, usuwając nadmiar sierści, kłęby i kołtuny. Kąpać i czyścić sierść i skórę psa.

 • Oceniać stan zwierząt

  Badać zwierzęta pod kątem zewnętrznych objawów występowania pasożytów, chorób lub urazów. Wykorzystywać te informacje, aby określać własne działania i przedstawiać swoje ustalenia właścicielom.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • świadczyć usługi w zakresie wyprowadzania psów na spacer

  Świadczyć usługi w zakresie wyprowadzania psów na spacer, w tym wykonywać takie czynności, jak umowa o świadczenie usług z klientem, wybór i wykorzystanie sprzętu do prowadzenia, interakcja z psem oraz bezpieczne i odpowiedzialne wyprowadzanie psów.

 • Utrzymywać miejsca, w których przetrzymuje się zwierzęta, w odpowiednim stanie

  Upewniać się, że pomieszczenia dla zwierząt, takie jak siedliska, terraria, klatki oraz budy, są w odpowiednim stanie i gwarantują higienę. Oczyścić pojemnik i w razie potrzeby dostarczyć nowy materiał ściółkowy.

 • Oceniać zachowanie zwierząt

  Obserwować i oceniać zachowania zwierząt w celu bezpiecznej współpracy i rozpoznawania odstępstw od normalnego zachowania, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu.

 • Pomagać w transporcie zwierząt

  Pomagać przy transporcie zwierząt, w tym przy ładowaniu i wyładowywaniu zwierząt, przygotowywaniu pojazdu transportowego oraz utrzymywaniu dobrostanu zwierząt podczas całego procesu transportu.

 • Współpracować z weterynarzami

  Konsultowanie się z lekarzami weterynarii i udzielanie im pomocy w badaniu i pielęgnowaniu zwierząt.

 • Karmić zwierzęta domowe

  Zapewniać, że zwierzęta domowe otrzymują odpowiednią żywność i wodę w odpowiednim czasie.

 • Kontrolować ruch zwierząt

  Kierować, kontrolować lub ograniczać część ruchu zwierzęcia lub grupy zwierząt.

 • Przestrzegać instrukcji ustnych

  Mieć możliwość śledzenia instrukcji otrzymanych od współpracowników. Dążyć do zrozumienia i wyjaśnienia co jest przedmiotem instrukcji.

 • Zachowywać czujność

  Stale zachowywać koncentrację i czujność; szybko reagować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Koncentrować się i zachowywać ciągłą uwagę podczas wykonywania zadania przez długi czas.

Source: Sisyphus ODB