Zawód pracownik obsługi młyna gorzelniczego

Pracownicy obsługi młynów gorzelniczych dozorują młyny gorzelnicze w celu oczyszczenia i rozdrobnienia całych ziaren do wykorzystania w produkcji alkoholi destylowanych. Dozorują oni maszyny do usuwania zanieczyszczeń z ziaren, a następnie do rozdrabniania i ważenia ziaren. Prowadzą codzienną konserwację pomp, rynien przenośników pneumatycznych i maszyn.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Maszyny mielące

  Młyny i młynki oraz ich eksploatacja w teorii i praktyce.

 • Proces odcedzania

  Proces odcedzania, w którym zacier jest rozdzielany na klarowną, płynną brzeczkę i pozostałości ziarna. Odcedzanie zwykle składa się z trzech etapów: zacierania, recyrkulacji i wysładzania.

 • Proces mielenia ziaren na napoje

  Proces mielenia, który łączy w sobie zaawansowane i konwencjonalne mielenie na mokro i sucho. Metody mielenia ziarna do napojów zapewniają dobrą ochronę łupiny i optymalne zmielenie bielma, co daje liczne korzyści w procesie warzenia i w produktach końcowych.

 • Proces zacierania

  Zarządzanie procesem zacierania i znajomość jego wpływu na jakość brzeczki oraz charakter gotowego sfermentowanego napoju.

 • Skale temperatur

  Skale temperatury Celsjusza i temperatury Fahrenheita.

 • Operacje mielenia

  Szczegóły operacji mielenia związanych z rozmiarem mielenia, rozkładem wielkości cząstek, wydzielaniem ciepła. Procesy mielenia różnych zbóż i ziaren.

Umiejętności

 • Podejmować środki w zakresie przeciwdziałania łatwopalności

  Wprowadzanie środków przeciwpożarowych. Płyn zawierający 40% ABV zapala się, kiedy zostanie podgrzany do temperatury około 26°C i jeżeli zostanie do niego zastosowane źródło zapłonu. Temperatura zapłonu czystego alkoholu wynosi 16,6 °C.

 • Zajmować się maszyną do mielenia

  Zajmować się maszyną do mielenia, która mieli ziarna, takie jak zboża, ziarna kakaowca lub ziarna kawy, w celu uzyskania proszków lub past o różnych konsystencjach i wielkościach ziaren.

 • Badać ziarna całe pod kątem występowania owadów

  Badać ładunki nieprzetworzonego ziarna w celu wykrycia szkodliwych owadów, takich jak chrząszcze zbożowe.

 • Ustalać stopień zawartości alkoholu w mieszaninie

  Zmierzyć temperaturę (używając np. termometru) i ciężar właściwy (za pomocą np. areometru alkoholowego) i porównać odczyty ze skalami znormalizowanymi do oznaczania stopnia zawartości alkoholu w mieszaninie.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Obsługiwać sprzęt do destylacji

  Obsługiwać różne części sprzętu do destylacji, takie jak alembik, kolumna destylacyjna, ramię, chłodnica, destylat i beczki do starzenia.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Sterylizować zbiorniki do fermentacji

  Sterylizować miejsca pracy i sprzęt za pomocą węży, skrobaków, szczotek lub roztworów chemicznych.

 • Monitorować działanie maszyn

  Obserwować obsługę maszyn oraz oceniać jakość produktów, zapewniając w ten sposób zgodność z normami.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Mieszać napoje

  Opanować mieszanie napojów, aby tworzyć nowe produkty do picia, które są atrakcyjne dla rynku, interesujące dla przedsiębiorstw i innowacyjne na rynku.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Obsługiwać maszynę do oczyszczania ziarna

  Uruchamiać maszynę do oczyszczania ziarna, która przedmuchuje i przesiewa ciała obce, takie jak brud, gałązki, a także kamienie z pełnego ziarna oraz przenosi czyste ziarno do zbiornika magazynowego w celu dalszej obróbki.

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Przygotowywać pojemniki do destylacji napojów

  Przygotowywać pojemniki lub beczki do destylacji napojów. Przygotowywać sprzęt do procesu oczyszczania i usuwania składników rozcieńczających, takich jak woda, w celu zwiększenia zawartości alkoholu.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Poddawać napoje alkoholowe procesowi dojrzewania w kadziach

  Stosować odpowiednie procedury dotyczące umieszczania niektórych napojów alkoholowych (np. wina, napojów spirytusowych, wermutu) w kadziach w celu poddania ich procesowi dojrzewania przez wymagany czas. Stosować techniki umożliwiające nadanie im określonych cech.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Obsługiwać pneumatyczne rynny transportujące

  Używać pneumatycznych rynien transportujących do przenoszenia produktów lub mieszanin z pojemników do zbiorników magazynowych.

 • Monitorować mielone produkty spożywcze

  Monitorować zmielone produkty spożywcze, aby zapewniać, że spełniają wymogi produkcyjne i normy jakości.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

Source: Sisyphus ODB