Zawód pracownik obsługi wypożyczalni

Pracownicy obsługi wypożyczalni są odpowiedzialni za wynajem sprzętu i określanie konkretnych okresów użytkowania. Dokumentują zawierane transakcje, ubezpieczenia i płatności.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wiedza o produkcie

  Oferowane produkty, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Zdolność finansowa

  Operacje finansowe, takie jak obliczenia, szacunki kosztów, zarządzanie budżetem, uwzględniające istotne dane handlowe i statystyczne, takie jak dane dotyczące materiałów, dostaw i personelu.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

Umiejętności

 • Przetwarzać dane

  Wprowadzać informacje do systemu przechowywania i wyszukiwania danych za pomocą takich procesów, jak skanowanie, ręczne wprowadzanie lub elektroniczne przekazywanie danych w celu przetwarzania dużych ilości danych.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • świadczyć usługi następcze na rzecz klientów

  Rejestrowanie wniosków i skarg klientów, nadzorowanie ich, rozwiązywanie problemów z nimi związanych i udzielanie odpowiedzi na zapytania oraz świadczenie usług serwisu posprzedażnego.

 • Pracować samodzielnie przy świadczeniu usług najmu

  Wykonywać zadania, takie jak komunikacja z klientami, odbieranie połączeń telefonicznych, wynajmowanie produktów, rozwiązywanie problemów technicznych bez wytycznych lub wsparcia innych, podejmować niezależne decyzje i przejmować odpowiedzialność za nie.

 • Obsługiwać transakcje finansowe

  Zarządzać walutami, operacjami wymiany finansowej, depozytami, a także płatnościami przedsiębiorstw i kuponami. Przygotowywać rachunki dla gości i zarządzać nimi oraz dokonywać płatności gotówką, kartą kredytową i kartą debetową.

 • Udzielać klientom informacji na temat cen

  Udostępniać klientom dokładnych i aktualnych informacji na temat opłat i stawek cenowych.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Korzystać z umiejętności rozumowania matematycznego

  Przeprowadzać rozumowanie oraz stosować proste lub złożone koncepcje matematyczne i obliczenia.

 • Dokonywać przeglądu zrealizowanych zamówień

  Przegląd treści zawartych umów i sprawdzanie ich poprawności.

 • Pomagać klientom

  Zapewniać wsparcie i porady klientom w podejmowaniu decyzji o zakupie, znajdując ich potrzeby, wybierając dla nich odpowiednią usługę i produkty oraz grzecznie odpowiadając na pytania dotyczące produktów i usług.

 • Zarządzać rozpatrywaniem roszczeń

  Zarządzać relacjami z ubezpieczycielem w związku z nałożonym na niego obowiązkiem uzyskania, zbadania i podjęcia działań w związku z roszczeniem złożonym przez ubezpieczonego.

 • Wykonywać wiele zadań w tym samym czasie

  Wykonywanie wielu zadań jednocześnie, mając świadomość kluczowych priorytetów.

 • Prowadzić rejestr danych osobowych klientów

  Gromadzić i rejestrować dane osobowe klientów w systemie; uzyskiwać wszystkie podpisy i dokumenty wymagane do wynajmu.

 • Prowadzić ewidencję wypożyczonych przedmiotów

  Sporządzać i uaktualniać spis wszystkich artykułów multimedialnych wypożyczanych klientom.

 • Zapewniać zadowolenie klientów

  Spełnianie oczekiwań klientów w sposób profesjonalny, przewidywanie potrzeb i życzeń. Świadczenie klientom elastycznych usług w celu zapewnienia ich zadowolenia i lojalności.

 • Zajmować się zaległymi czynszami

  Określanie opóźnień w zwrocie przedmiotu najmu i stosowanie odpowiednich środków, takich jak dodatkowa opłata, oraz dostosowywanie dostępności przedmiotów najmu.

 • Przetwarzać płatności

  Przyjmować płatności m.in. w formie gotówki oraz przy użyciu kart kredytowych i debetowych. Obsługiwać zwrot w przypadku zwrotów lub wydawać bony i instrumenty marketingowe, takie jak karty bonusowe lub członkowskie. Zwracać uwagę na bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

 • Osiągnąć cele sprzedaży

  Osiągać wyznaczone cele sprzedaży pod względem przychodów lub sprzedanych sztuk. Osiągać cel w określonym terminie, określać priorytety sprzedaży produktów i usług oraz opracowywać plany z wyprzedzeniem.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

Source: Sisyphus ODB