Zawód Pracownik ochrony mienia

Pracownik ochrony mienia
Credits: Shutterstock.com

Pracownicy ochrony mienia chronią, patrolują lub monitorują tereny i budynki, przeciwdziałając kradzieży, zniszczeniom, lub łamaniu przepisów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania pracownik ochrony mienia

 • Patroluje tereny i budynki przemysłowe, komercyjne, lub prywatne przeciwdziałając włamaniom, wykrywa nieprawidłowo ści i upewnia się, że drzwi, okna i bramy są odpowiednio zabezpieczone.
 • Obserwuje i sprawdza alarmy i systemy monitorujące oraz kontaktuje się z odpowiednimi jednostkami w celu uruchomienia alarmu.
 • Odpowiada na alarm i dochodzi jego przyczyn.
 • Raportuje odpowiednim osobom wypadki, problemy i nieprawidłowo ści.
 • Monitoruje i potwierdza wej ście oraz wyj ście osób na strzeżony teren.
 • Obsługuje przyrządy do wykrywania niebezpiecznych narzędzi, prze świetla wnoszony bagaż i przedmioty, kontroluje wchodzących i wychodzących.
 • Krąży między ludźmi pilnując porządku i zabezpieczając mienie, znajduje się blisko osób wymagających ochrony i broni przed atakiem.
 • Wykrywa i raportuje oszustwa, kradzieże sklepowe i inne działania niezgodne z prawem oraz w razie potrzeby dostarcza dowodów do sądu.
 • Ostrzega przed naruszeniem zasad, wyprowadza osoby naruszające zasady (w razie potrzeby używając siły) i zatrzymuje je do przyjazdu policji.
 • Dzwoni na policję, straż pożarną lub pogotowie ratunkowe w przypadku zaj ścia nagłego zdarzenia.
 • Eskortuje lub kieruje pojazdami transportującymi osoby, pieniądze lub inne dobra.
 • Pisze raporty z wykonania codziennych obowiązków oraz z nagłych wypadków i zaistniałych nieprawidłowo ści dotyczących np. zniszczenia dóbr i mienia, kradzieży, obecno ści niepowołanych osób.

Powiązane zawody strażnik

 • Bezpośredni przełożony pracowników służb ochrony
 • Dozorca budynku
 • Dozorca parkingu rowerowego
 • Dozorca parkingu samochodowego
 • Generał dywizji sił powietrznych
 • Kontroler ruchu sieci metra
 • Ochroniarz
 • Pogranicznik
 • Portier
 • Portier w klubie
 • Pracownik obsługi naziemnej lotniska
 • Pracownik parku rozrywki
 • Pracownik patrolujący plarze
 • Pracownik wesołego miasteczka
 • Prywatny detektyw
 • Ratownik
 • Ratownik (pierwsza pomoc)
 • Stróż parku miejskiego
 • Strażnik i pracownik pomocniczy transportu
 • Strażnik miejski
 • Strażnik muzeum
 • Strażnik straży przybrzeżnej
 • Strażnik zakładu przemysłowego

Source: Sisyphus ODB