Zawód pracownik ochrony obsługujący bramki elektromagnetyczne

Pracownicy ochrony obsługujący bramki elektromagnetyczne kontrolują dostęp i wyjście z budynków, magazynów lub innego rodzaju nieruchomości, aby zapobiec obecności osób nieupoważnionych i niepożądanym zdarzeniom. Zapobiegają kradzieżom i identyfikują kradzież mienia przedsiębiorstwa, prowadzą czynności dochodzeniowe w przypadku podejrzanych działań i sporządzają sprawozdania. Pracownicy ochrony obsługujący bramki elektromagnetyczne mogą pomagać pracownikom lub gościom w przekazywaniu próśb i wskazań. Korzystają z przenośnych radiotelefonów do komunikacji i obsługi systemów alarmowych i komputerów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i prywatnego, takich jak nieuprawnione wejście, agresywne zachowanie, napastowanie, rozbój, kradzież, napaść, porwanie, zabójstwo i demonstracje publiczne.

 • Nielegalne substancje

  Zakazane substancje, które nie mogą być przewożone z jednego obszaru do innego lub posiadane przy sobie przez osobę fizyczną, jak również ich rodzaj i sposób obchodzenia się z nimi.

 • Metody kontrolne

  Procedury stosowane do celów dochodzeniowych, takie jak obserwacja przy zastosowaniu środków fizycznych i elektronicznych, przesłuchania świadków, gromadzenie przedmiotów i danych do oceny i analizy oraz fizyczne i elektroniczne badania w celu gromadzenia danych.

Umiejętności

 • Prowadzić rejestr incydentów

  Prowadzić system do rejestrowania szczegółów nietypowych zdarzeń, które mają miejsce w obiekcie, takich jak urazy związane z pracą.

 • Radzić sobie z poważnymi wypadkami

  Podejmować natychmiastowe działania w odpowiedzi na poważne wypadki, takie jak wypadki drogowe, mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób w strefach prywatnych lub publicznych.

 • Być czujnym

  Być czujnym podczas patrolowania lub innych działań związanych z nadzorem w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zbadania podejrzanego zachowania lub innych niepokojących zmian w modelach lub działaniach, a także szybkiego reagowania na te zmiany.

 • Wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas dochodzeń, inspekcji lub patroli oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zminimalizowania lub zneutralizowania zagrożenia.

 • Zarządzać mechanizmami przeciwdziałania kradzieżom

  Wprowadzać mechanizmy przeciwdziałania kradzieżom i napadom; monitorować sprzęt do nadzoru bezpieczeństwa; w razie potrzeby egzekwować procedury bezpieczeństwa.

 • Czuwać nad bezpieczeństwem i potrzebami gości

  Nadzorować dostęp gości, upewniając się, że potrzeby gości są zaspokojone i zapewnić gościom bezpieczeństwo przez cały czas.

 • Sprawdzać dokumenty urzędowe

  Kontrola urzędowej dokumentacji osób fizycznych, takich jak prawo jazdy i dokumenty tożsamości, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi oraz identyfikacji i oceny osób fizycznych.

 • Wykonywać kontrole bezpieczeństwa

  Monitorowanie i sprawdzanie bagażu lub przedmiotów osobistych w celu upewnienia się, że dane osoby nie stanowią zagrożenia oraz że ich zachowanie jest zgodne z prawem.

 • Pracować w systemie zmianowym

  Pracować w rotacyjnych zmianach, gdzie celem jest utrzymanie linii serwisowej lub produkcyjnej przez całą dobę i każdego dnia tygodnia.

 • Przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa

  Monitorować przepływ osób przez punkt kontroli bezpieczeństwa oraz ułatwiać uporządkowane i efektywne przetwarzanie osób; kontrolować bagaże i torebki po przeprowadzeniu procedur kontroli bezpieczeństwa.

 • Obsługiwać panele kontrolne

  Wykorzystywać panele kontrolne do sterowania mechanizmami, takimi jak bramki automatyczne lub maszyny.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

Source: Sisyphus ODB