Zawód pracownik ochrony osobistej

Pracownicy ochrony osobistej zapewniają swoim klientom ochronę przed obrażeniami, atakami i molestowaniem. Towarzyszą politykom i innym osobom biorącym udział w różnych wydarzeniach i zgromadzeniach. Pracownicy ochrony osobistej obserwują otoczenie, przewidują zagrożenia i reagują na zagrożenia bezpieczeństwa. Mogą nosić ze sobą broń i jej używać.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody kontrolne

  Procedury stosowane do celów dochodzeniowych, takie jak obserwacja przy zastosowaniu środków fizycznych i elektronicznych, przesłuchania świadków, gromadzenie przedmiotów i danych do oceny i analizy oraz fizyczne i elektroniczne badania w celu gromadzenia danych.

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i prywatnego, takich jak nieuprawnione wejście, agresywne zachowanie, napastowanie, rozbój, kradzież, napaść, porwanie, zabójstwo i demonstracje publiczne.

Umiejętności

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami bezpieczeństwa

  Szybkie reagowanie na incydenty i naruszenia bezpieczeństwa poprzez zwracanie się do policji o kontakt z innymi odpowiednimi stronami zaangażowanymi w potencjalne ściganie sprawcy.

 • Kontrolować tłum

  Kontrolować tłum lub zamieszki, dbając, aby ludzie nie wchodzili do stref, do których nie wolno im wchodzić, monitorując zachowanie tłumu i reagując na podejrzane i agresywne zachowania.

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

 • Ochraniać ważnych klientów

  Zapewniać bezpieczeństwo klientom, którzy mają nadzwyczajny poziom ryzyka, organizując i zapewniając odpowiednią ochronę.

 • Dokonywać kontroli osobistej

  Kontrolować odwiedzających, przeprowadzając przeszukanie ciała w celu wykrycia broni lub nielegalnych substancji.

 • Zapewniać pierwszą pomoc

  Poddawać resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub procedurom pierwszej pomocy w celu udzielenia pomocy chorym lub rannym do czasu uzyskania pełnej opieki medycznej.

 • Zachowywać czujność

  Stale zachowywać koncentrację i czujność; szybko reagować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Koncentrować się i zachowywać ciągłą uwagę podczas wykonywania zadania przez długi czas.

 • Przeprowadzać obchód kontrolny

  Realizować obchód w celu sprawdzenia, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte.

 • Zabezpieczać pomieszczenia

  Przeszukać pomieszczenia pod kątem braków w zabezpieczeniach lub istniejącego ryzyka. W przypadku wykrycia braków w zabezpieczeniach należy je usunąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa klienta.

 • Wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas dochodzeń, inspekcji lub patroli oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zminimalizowania lub zneutralizowania zagrożenia.

 • Reagować spokojnie w sytuacjach stresowych

  Reagować szybko, spokojnie i bezpiecznie na nieoczekiwane sytuacje; zapewnić rozwiązanie, które eliminuje problem lub zmniejsza jego wpływ.

 • Dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji

  Zmieniać podejście do sytuacji w oparciu o nieoczekiwane i nagłe zmiany trendów lub potrzeb i nastrojów ludzi; zmieniać strategie, improwizować i naturalnie dostosowywać się do tych okoliczności.

 • Identyfikować podejrzane zachowania

  Szybko wykrywać i identyfikować osoby lub klientów, którzy zachowują się podejrzanie, i pilnie ich obserwować.

 • Pracować w systemie zmianowym

  Pracować w rotacyjnych zmianach, gdzie celem jest utrzymanie linii serwisowej lub produkcyjnej przez całą dobę i każdego dnia tygodnia.

 • Obezwładniać osoby

  Krępowanie lub kontrolowanie siłą osób naruszających przepisy w zakresie akceptowalnego zachowania, stanowiących zagrożenie dla innych i dokonujących aktów przemocy, w celu zapewnienia, że osoba taka nie będzie w stanie postępować w sposób negatywny, a także w celu chronienia innych.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Radzić sobie z poważnymi wypadkami

  Podejmować natychmiastowe działania w odpowiedzi na poważne wypadki, takie jak wypadki drogowe, mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób w strefach prywatnych lub publicznych.

 • Sprawdzać informacje na temat określonych podmiotów

  Gromadzić i weryfikować wszystkie istotne informacje dotyczące osoby, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu w kontekście dochodzenia.

 • Wykonywać kontrole bezpieczeństwa

  Monitorowanie i sprawdzanie bagażu lub przedmiotów osobistych w celu upewnienia się, że dane osoby nie stanowią zagrożenia oraz że ich zachowanie jest zgodne z prawem.

 • Zatrzymywać sprawców

  Zatrzymywać sprawców i osoby wkraczające na określony obszar.

 • Przestrzegać zasad samoobrony

  Przestrzegać zasad, zgodnie z którymi powinno się używać tylko tyle siły, ile potrzeba do odparcia ataku. Użycie siły w sposób mogący spowodować trwałe obrażenia lub śmierć jest ograniczone do sytuacji, w których napastnicy sami stosują siłę w taki sposób.

 • Być czujnym

  Być czujnym podczas patrolowania lub innych działań związanych z nadzorem w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zbadania podejrzanego zachowania lub innych niepokojących zmian w modelach lub działaniach, a także szybkiego reagowania na te zmiany.

Source: Sisyphus ODB