Zawód pracownik partii politycznej

Pracownicy partii politycznych zarządzają zadaniami administracyjnymi partii politycznych, takimi jak zarządzanie budżetem, prowadzenie dokumentacji, pisanie programów itp. Dbają również o produktywną komunikację z organami rządowymi oraz prasą i mediami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady budżetowe

  Zasady szacowania i opracowywania prognoz dotyczących działalności gospodarczej, regularne sporządzanie budżetu i sprawozdań.

 • Prawo wyborcze

  Przepisy dotyczące procedur podczas wyborów, takie jak przepisy dotyczące głosowania, przepisy dotyczące kampanii, których procedur muszą przestrzegać kandydaci, sposoby liczenia głosów oraz inne procedury wyborcze.

 • Politologia

  Systemy rządowe, metodyka w zakresie analizy działalności i zachowań politycznych oraz teoria i praktyka wpływania na ludzi i zdobywania rządów.

Umiejętności

 • Analizować procedury wyborcze

  Analizować procedury w czasie wyborów i kampanii w celu monitorowania sposobu głosowania społeczeństwa, określania sposobów usprawnienia kampanii wyborczej dla polityków oraz przewidywania wyników wyborów.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Doradzać w kwestii public relations

  Doradzać przedsiębiorstwom lub organizacjom publicznym w zakresie zarządzania public relations i strategii w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z docelowymi odbiorcami oraz właściwego przekazywania informacji.

 • Prowadzić rejestr podejmowanych czynności zawodowych

  Sporządzać i prowadzić rejestry wykonanych prac.

 • Prowadzić dokumentację finansową

  Prowadzić i finalizować wszystkie dokumenty urzędowe, przedstawiające transakcje finansowe w ramach przedsiębiorstwa lub projektu.

 • Realizować politykę public relations

  Realizować politykę public relations (PR) poprzez zarządzanie rozprzestrzenianiem się informacji między osobą fizyczną lub organizacją a społeczeństwem.

 • Pośredniczyć w kontaktach z politykami

  Pośredniczyć w kontaktach z urzędnikami pełniącymi ważną rolę polityczną i prawodawczą w rządach w celu zapewnienia skutecznej komunikacji i budowania relacji.

Source: Sisyphus ODB