Zawód pracownik służby ochrony lotniska

Pracownicy służby ochrony lotniska kontaktują się z pasażerami w celu zapewnienia płynnego ruchu pasażerów między poszczególnymi strefami lotniska zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa. Przeprowadzają rewizje pasażerów oraz sprawdzają ich dokumenty tożsamości i bagaż w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania niedozwolonym działaniom.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa lotniska

  Znajomość przepisów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa na lotnisku.

 • Nielegalne substancje

  Zakazane substancje, które nie mogą być przewożone z jednego obszaru do innego lub posiadane przy sobie przez osobę fizyczną, jak również ich rodzaj i sposób obchodzenia się z nimi.

Umiejętności

 • Wykonywać kontrole bezpieczeństwa

  Monitorowanie i sprawdzanie bagażu lub przedmiotów osobistych w celu upewnienia się, że dane osoby nie stanowią zagrożenia oraz że ich zachowanie jest zgodne z prawem.

 • Sprawdzać dokumenty urzędowe

  Kontrola urzędowej dokumentacji osób fizycznych, takich jak prawo jazdy i dokumenty tożsamości, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi oraz identyfikacji i oceny osób fizycznych.

 • Wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas dochodzeń, inspekcji lub patroli oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zminimalizowania lub zneutralizowania zagrożenia.

 • Dokonywać obszukań

  Dokonywać przeszukań oraz obszukań osoby, aby upewnić się, że nie ma żadnych ukrytych nielegalnych lub niebezpiecznych przedmiotów, w sposób odpowiedni i zgodny z przepisami.

 • Określać zagrożenia dla bezpieczeństwa lotniska

  Wykrywać zagrożenia związane z bezpieczeństwem na lotnisku i stosować procedury, aby przeciwdziałać im w szybki, bezpieczny i skuteczny sposób.

 • Odpowiadać na pytania

  Odpowiadać na pytania i prośby o informacje innych organizacji i obywateli.

 • Sprawdzać dokumenty podróżne

  Kontrola biletów i dokumentów podróży, przydzielanie miejsc i zapoznawanie się z preferencjami żywieniowymi osób podróżujących.

 • Dokonywać kontroli osobistej

  Kontrolować odwiedzających, przeprowadzając przeszukanie ciała w celu wykrycia broni lub nielegalnych substancji.

 • Obsługiwać urządzenia prześwietlające

  Obsługiwać urządzenia prześwietlające w celu prześwietlania walizek oraz skrzyń.

 • Prowadzić inspekcje bezpieczeństwa lotnisk

  Przeprowadzać kontrole na lotniskach w celu osiągnięcia maksymalnego bezpieczeństwa; sprawdzać urządzenia lotniskowe, upewniać się, że sprzęt jest właściwie stosowany i konserwowany, a personel pracuje w sposób możliwie najbezpieczniejszy.

 • Zapewniać zgodność ze środkami ochrony lotnisk

  Zapewniać zgodność ze środkami bezpieczeństwa na lotnisku przed wejściem na pokład samolotu.

 • Prowadzić kontrole bezpieczeństwa lotnisk

  Monitorować przepływ pasażerów przez punkt kontrolny i ułatwiać prawidłową i skuteczną obsługę pasażerów; przeprowadzać kontrole bagażu i ładunków zgodnie z procedurami kontrolnymi.

 • Zgłaszać incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa na lotnisku

  Sporządzać kompleksowe sprawozdania na temat incydentów związanych z bezpieczeństwem portów lotniczych, takich jak zatrzymanie podróżnych zakłócających porządek, konfiskata bagażu lub uszkodzenie mienia portu lotniczego.

 • Stosować normy i przepisy lotniska

  Znajomość i stosowanie przyjętych norm i przepisów dla europejskich portów lotniczych. Zastosowanie wiedzy w celu egzekwowania przepisów, regulacji i planu bezpieczeństwa portów lotniczych.

Source: Sisyphus ODB