Zawód pracownik schroniska dla zwierząt

Pracownicy schronisk dla zwierząt świadczą rutynowe usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt. Przyjmują zwierzęta oddawane do schroniska, reagują na zgłoszenia o zagubionych lub rannych zwierzętach, karmią zwierzęta, sprzątają klatki, zajmują się dokumentacją dotyczącą adopcji zwierząt, wożą zwierzęta do weterynarza i prowadzą bazę danych zwierząt przebywających w schronisku.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

 • Anatomia zwierząt

  Badanie części ciała zwierząt, ich struktury i dynamicznych powiązań, na poziomie wymaganym przez konkretny zawód.

 • Fizjologia zwierząt

  Badania dotyczące mechanicznego, fizycznego, biologicznego i biochemicznego funkcjonowania zwierząt, ich narządów i komórek.

 • Zachowanie zwierząt

  Naturalne wzorce zachowań zwierząt, tj. w jaki sposób można wyrazić naturalne i nienaturalne zachowanie zależnie od gatunku, środowiska, interakcji człowiek-zwierzę i zajęcia.

Umiejętności

 • żywić zwierzęta

  Zapewniać zwierzętom żywność i wodę. Obejmuje to przygotowywanie żywności i wody dla zwierząt oraz zgłaszanie wszelkich zmian w nawykach żywieniowych zwierząt.

 • Przeprowadzać wywiady

  Przeprowadzać wywiady z ludźmi w różnych okolicznościach.

 • Utylizować martwe zwierzęta

  Z szacunkiem utylizować martwe zwierzęta, których nie traktuje się jako źródło mięsa. Grzebać zwierzęta lub poddawać je kremacji zgodnie z wolą właścicieli lub na podstawie innych kryteriów.

 • Pomagać w transporcie zwierząt

  Pomagać przy transporcie zwierząt, w tym przy ładowaniu i wyładowywaniu zwierząt, przygotowywaniu pojazdu transportowego oraz utrzymywaniu dobrostanu zwierząt podczas całego procesu transportu.

 • Doradzać klientom w kwestii prawidłowej opieki nad zwierzętami domowymi

  Zapewnianie klientom informacji na temat sposobów żywienia i opieki nad zwierzętami domowymi, odpowiednich produktów żywieniowych, potrzeb w zakresie szczepień itp.

 • Szkolić psy

  Szkolenie psów w sposób właściwy i zgodny z nakazami ich właścicieli. Stosowanie różnorodnych technik, takich jak tresura, trening oparty na relacjach lub trening oparty na dominacji, aby uzyskać korzystne zachowania u psa.

 • Utrzymywać miejsca, w których przetrzymuje się zwierzęta, w odpowiednim stanie

  Upewniać się, że pomieszczenia dla zwierząt, takie jak siedliska, terraria, klatki oraz budy, są w odpowiednim stanie i gwarantują higienę. Oczyścić pojemnik i w razie potrzeby dostarczyć nowy materiał ściółkowy.

 • Oceniać zachowanie zwierząt

  Obserwować i oceniać zachowania zwierząt w celu bezpiecznej współpracy i rozpoznawania odstępstw od normalnego zachowania, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu.

 • Oceniać stan zwierząt

  Badać zwierzęta pod kątem zewnętrznych objawów występowania pasożytów, chorób lub urazów. Wykorzystywać te informacje, aby określać własne działania i przedstawiać swoje ustalenia właścicielom.

 • Współpracować z weterynarzami

  Konsultowanie się z lekarzami weterynarii i udzielanie im pomocy w badaniu i pielęgnowaniu zwierząt.

 • Zarządzać kwestiami związanymi z adopcją zwierząt

  Wyszukiwać osoby, które chcą adoptować zwierzęta ze schroniska, pomagać im w wyborze i zarządzać wszystkimi niezbędnymi formalnościami.

 • Prowadzić dokumentację dotyczącą zwierząt

  Sporządzać dokumentację dotyczącą zwierząt zgodnie z odpowiednimi informacjami branżowymi oraz używając odpowiednich systemów rejestrowania.

 • Udzielać porad w zakresie opieki nad zwierzętami

  Zapewnienie pracownikom opieki nad zwierzętami informacji na temat leczenia zwierząt, zwyczajów żywieniowych, wartości odżywczych oraz stanu zdrowia i potrzeb.

 • Kontrolować ruch zwierząt

  Kierować, kontrolować lub ograniczać część ruchu zwierzęcia lub grupy zwierząt.

 • Monitorować dobrostan zwierząt

  Monitorować stan fizyczny i zachowanie zwierząt oraz zgłaszać wszelkie obawy lub nieoczekiwane zmiany, w tym oznaki zdrowia lub złego stanu zdrowia, wygląd, stan zakwaterowania zwierząt, spożycie pokarmu i wody oraz warunki środowiskowe.

Source: Sisyphus ODB