Zawód pracownik wykonujący prace wykończeniowe przy pasach klinowych

Pracownicy wykonujący prace wykończeniowe przy pasach klinowych obsługują maszyny powodujące elastyczność pasów klinowych. Umieszczają oni również pasy na maszynie, która mierzy długość pasa i oznakowuje go stemplami identyfikacyjnymi.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Umieszczać pasy klinowe na wieszaku

  Umieszczać pasy klinowe na wieszaku po awarii bębna, w którym były cięte.

 • Znakować pasy klinowe

  Znakowanie pasów klinowych informacjami identyfikującymi markę, popychając dźwignię, aby obracać wrzeciona, przy czym długość paska jest rejestrowana na mierniku.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Umieszczać pasy klinowe w maszynie do przycinania

  Umieszczać pasek klinowy na kole wycinarki zgodnie ze specyfikacją.

 • Zajmować się maszyną do znakowania pasów

  Zajmować się maszyną do znakowania pasów, wkładając odpowiednią płytkę i podając paski do maszyny.

 • Dostosowywać maszyny pomiarowe

  Dostosowywać napięcie i położenie pasa na wrzecionach maszyn pomiarowych, zgodnie ze specyfikacją zawartą w tabeli rozmiarów pasa.

 • Przytwierdzać elementy do wyrobów gumowych

  Przytwierdzać okucia, klamry, paski do wyrobów z gumy.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Zajmować się wykrawarkami

  Obsługiwać wykrawarkę, regulując koło i rozpoczynając proces uelastyczniania pasów klinowych.

Source: Sisyphus ODB