Zawód pracownik wytwórni produktów nabiałowych

Pracownicy wytwórni produktów nabiałowych ustawiają, obsługują i dozorują urządzenia do przetwórstwa mleka, serów, lodów i innych produktów mleczarskich.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Proces produkcji mleka

  Zarządzanie etapami produkcji mleka w zakładach produkcyjnych, takimi jak pasteryzacja, separacja, odparowywanie, suszenie, chłodzenie, przechowywanie itd.

 • Przepisy dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego

  Obowiązujące przepisy dotyczące temperatury, materiałów odpadowych, identyfikowalności, etykietowania, obrotu i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 • Zasady bezpieczeństwa żywności

  Kontekst naukowy bezpieczeństwa żywności, który obejmuje przygotowanie, obróbkę i przechowywanie żywności w celu zminimalizowania ryzyka chorób przenoszonych przez żywność i innych zagrożeń dla zdrowia.

 • Specyfikacje produkcyjne wyrobów mleczarskich

  Specyfikacje, przepisy i normy, których należy przestrzegać w dziedzinie produkcji mleka. Bezpieczeństwo produktów, od surowców do stanu zapakowanego.

Umiejętności

 • Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji

  Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji z uwzględnieniem wszystkich wymagań, ram czasowych i potrzeb. W harmonogramie tym określa się, jakie poszczególne towary muszą być produkowane w każdym okresie i które odnoszą się do różnych problemów, takich jak produkcja, personel, spis inwentarza itp. Zwykle wiąże się to z produkcją, w przypadku gdy plan wskazuje, kiedy i w jakiej ilości każdy produkt będzie wymagany. Wykorzystać wszystkie informacje w rzeczywistej realizacji planu.

 • Obsługiwać wirówki

  Dostosować warunki pracy takie jak prędkość i czas działania wirówek zgodnie z wymogami produktu w trakcie procesu. Obsługa wirówek.

 • Monitorować odstępstwa od zasad produkcji mleka

  Monitorować procesy produkcji mleka pod kątem odstępstw i braku zgodności.

 • Dodawać składniki w procesie produkcji żywności

  Składniki do dodania i wymagane ilości zgodnie z recepturą i sposobem podawania tych składników.

 • Obsługiwać sprzęt do homogenizacji żywności

  Obsługiwać wyposażenie i maszyny, takie jak wytłaczarki, które wywierają na produkty spożywcze ekstremalny nacisk, ścinanie, turbulencje i przyspieszenie, aby ustabilizować je i nadać im jednolitą konsystencję.

 • Przestrzegać instrukcji pisemnych

  Kierować się pisemnymi instrukcjami w celu wykonania zadania lub przeprowadzenia kilkuetapowej procedury.

 • Zabezpieczać towary zgodnie ze zleceniem

  Mocować taśmy wokół stosów lub artykułów przed wysyłką lub składowaniem.

 • Zarządzać procesem obróbki cieplnej

  Stosować obróbkę cieplną w celu przygotowania i konserwacji półgotowych lub gotowych artykułów spożywczych.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Kontrolować zapasy płynów

  Używać i rozumieć zapasy płynów oraz związane z nimi obliczenia. Systemy wykazu płynów zaprojektowane są w taki sposób, aby zapewnić dokładne dozowanie płynów w wielu miejscach, unikając wycieków.

 • Zajmować się maszynami do przetwarzania produktów mleczarskich

  Eksploatować maszyny do przetwarzania mleka i innych produktów mleczarskich.

 • Przestrzegać procedur roboczych

  Przestrzeganie procedur w miejscu pracy w sposób uporządkowany i systematyczny.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Wykonywać obowiązki związane ze sprzątaniem

  Wykonywać obowiązki związane ze sprzątaniem, takie jak usuwanie odpadów, odkurzanie, opróżnianie koszów na śmieci i ogólne sprzątanie strefy pracy. W razie konieczności działania w zakresie sprzątania powinny być zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Przestrzegać instrukcji ustnych

  Mieć możliwość śledzenia instrukcji otrzymanych od współpracowników. Dążyć do zrozumienia i wyjaśnienia co jest przedmiotem instrukcji.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Obsługiwać maszyny do napełniania mlekiem

  Kontrolować przepływ mleka płynącego do maszyn napełniających kartony i butelki. Regulować sprzęt w taki sposób, aby napełniał te pojemniki odpowiednim rodzajem mleka: mleko pełne, mleko o niskiej zawartości tłuszczu lub śmietana.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

Source: Sisyphus ODB