Zawód pracownik wytwórstwa wermutu

Pracownicy wytwórstwa wermutu prowadzą wszystkie procesy produkcyjne niezbędne do wytworzenia wermutu. Mieszają oni składniki i substancje roślinne z winem i innymi napojami spirytusowymi. Przeprowadzają macerację, mieszanie i filtrowanie napojów wraz ze składnikami roślinnymi. Ponadto zarządzają procesem dojrzewania napojów i przewidują, kiedy wermut jest gotowy do butelkowania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Kupaż win

  Proces kupażowania win z uwzględnieniem czynników wpływających na sposób postrzegania wina przez degustatora i eliminowanie czegokolwiek, co może utrudnić obiektywne testowanie.

 • Maceracja owoców i warzyw

  Ekstrakcja esencji z materiałów roślinnych, w celu uzyskania pożądanych właściwości aromatycznych.

 • Procesy filtracji napojów

  Bezpieczna i oszczędna metoda usuwania zanieczyszczeń z produktów spożywczych i przedłużająca okres ich przechowywania. Znaczenie kontroli zanieczyszczeń oraz sposobu, w jaki przyczynia się ona do osiągnięcia wysokiej jakości produktu, znacznego zmniejszenia ilości odpadów i minimalnego poziomu psucia się produktu.

 • Rodzaje win

  Duża różnorodność win, w tym różne rodzaje, regiony i szczególne cechy każdego z nich. Proces, w wyniku którego powstaje wino, taki jak odmiany winogron, procedury fermentacji oraz rodzaje upraw, które doprowadziły do wytworzenia produktu końcowego.

Umiejętności

 • Dokonywać aromatyzacji win

  Stosować sprzęt i techniki, aby wprowadzać do win składniki roślinne w celu dodania lub poprawy smaku specjalnych win.

 • Mieszać zioła w kadziach

  Stosować odpowiednie wyposażenie do mieszania ziół w kadziach w trakcie procesu infuzji środków aromatyzujących.

 • Obsługiwać sita do składników roślinnych

  Obsługiwać sita, aby oddzielać wermut od składników roślinnych i ziół.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Pracować na bazach zawierających alkoholizowany moszcz gronowy

  Stosować procedurę dodawania alkoholu do soków z rozgniecionych winogron niż fermentować je w celu produkcji alkoholu.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Zapewniać odpowiednie warunki w piwnicach z winami

  Dbać o ważne czynniki w piwnicach z winami, takie jak temperatura i wilgotność, które muszą być utrzymywane przez system kontroli klimatu. Chronić piwnice z winami przed wahaniami temperatury, decydując się na podziemne piwnice.

 • Poddawać napoje alkoholowe procesowi dojrzewania w kadziach

  Stosować odpowiednie procedury dotyczące umieszczania niektórych napojów alkoholowych (np. wina, napojów spirytusowych, wermutu) w kadziach w celu poddania ich procesowi dojrzewania przez wymagany czas. Stosować techniki umożliwiające nadanie im określonych cech.

 • Mieszać napoje

  Opanować mieszanie napojów, aby tworzyć nowe produkty do picia, które są atrakcyjne dla rynku, interesujące dla przedsiębiorstw i innowacyjne na rynku.

 • Monitorować temperaturę w procesie wytwarzania żywności i napojów

  Monitorować i kontrolować wymagane temperatury na różnych etapach produkcji, dopóki produkt nie osiągnie odpowiednich właściwości zgodnie ze specyfikacjami.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Sprawdzać butelki wykorzystywane jako opakowanie

  Sprawdzać butelki wykorzystywane jako opakowanie. Stosować procedury testowania butelek, aby sprawdzić, czy butelka nadaje się do przechowywania produktów spożywczych i napojów. Postępować zgodnie z przepisami prawnymi oraz specyfikacjami firmy dotyczącymi butelkowania.

Source: Sisyphus ODB