Zawód prawnik lingwista

Prawnicy lingwiści interpretują i tłumaczą teksty prawne z jednego języka na drugi. Zapewniają analizę prawną tłumaczonych informacji oraz pomagają w zrozumieniu aspektów technicznych treści wyrażonych w innych językach.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Terminologia prawnicza

  Specjalne terminy i zwroty stosowane w dziedzinie prawa.

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

 • Lingwistyka

  Badanie naukowe języka i jego trzech aspektów, formy językowej, znaczenia językowego i języka w kontekście.

 • Analizy prawne

  Metody i procedury badań w kwestiach prawnych, takich jak przepisy, a także różne podejścia do analiz i gromadzenia źródeł oraz wiedza na temat dostosowania metodologii badań do konkretnego przypadku w celu uzyskania wymaganych informacji.

Umiejętności

 • Korzystać z oprogramowania do tłumaczenia wspomaganego maszynowo

  Wspomagać proces tłumaczenia języka za pomocą oprogramowania do tłumaczenia wspomaganego maszynowo (CAT).

 • Badać dowody prawne

  Analizować dowody, takie jak dowody w sprawach karnych, dokumentację prawną dotyczącą sprawy lub inną dokumentację, którą można uznać za dowód, w celu uzyskania wyraźnego obrazu sprawy i dojść do rozwiązania.

 • Tłumaczyć pojęcia językowe

  Tłumaczyć z jednego języka na drugi. Kojarzyć słowa i wyrazy z odpowiadającymi im określeniami w innych językach przy jednoczesnym zachowaniu zapisu i niuansów pierwotnego tekstu.

 • Stosować zasady pisowni i gramatyki

  Stosować zasady pisowni i gramatyki oraz zapewniać spójność w całym tekście.

 • Przestrzegać norm jakości w zakresie tłumaczeń

  Przestrzegać uzgodnionych norm, takich jak norma europejska EN 15038 i norma ISO 17100, aby zapewnić spełnianie wymagań dotyczących dostawców usług językowych oraz zagwarantować spójność.

 • Tłumaczyć teksty

  Tłumaczyć tekst z jednego języka na drugi, zachowując znaczenie i niuanse oryginalnego tekstu, bez dodawania, zmieniania lub pomijania niczego i unikania wyrażania osobistych uczuć i opinii.

 • Poprawiać przetłumaczone teksty

  Przeglądać, czytać i poprawiać tłumaczenia wykonane przez ludzi lub maszynowe. Dążyć do poprawy dokładności i jakości tłumaczeń.

 • Zapewniać zgodność tłumaczeń w szeregu języków docelowych

  Zapewniać zgodność tłumaczeń i zachowanie znaczenia w różnych językach, w których wykonano tłumaczenie.

 • Zachowywać poufność

  Przestrzegać zbioru przepisów dotyczących ujawniania informacji, z wyjątkiem przekazywania innej osobie upoważnionej.

 • Sporządzać dokumenty prawne

  Sporządzać i zbierać dokumenty prawne dotyczące konkretnego przypadku w celu umożliwienia dochodzenia lub przeprowadzenia rozprawy sądowej, w sposób zgodny z przepisami prawnymi i zapewniający prawidłową ewidencję.

Source: Sisyphus ODB