Zawód prezenter wiadomości / prezenterka wiadomości

Prezenterzy wiadomości prezentują wiadomości w radiu i telewizji. Zapowiadają nagrane wcześniej wiadomości i informacje relacjonowane przez reporterów na żywo. Często mają wykształcenie dziennikarskie.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Pisownia

  Zasady dotyczące pisowni słów.

 • Techniki operowania głosem

  Różnorodne techniki prawidłowego posługiwania się głosem bez wyczerpania lub uszkodzenia ciała przy zmianie głosu pod względem tonu i głośności.

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

 • Techniki oddychania

  Różne techniki kontrolowania głosu, ciała i nerwów przez oddychanie.

 • Techniki prowadzenia wywiadów

  Techniki uzyskiwania informacji od ludzi poprzez zadawanie właściwych pytań we właściwy sposób i sprawienie, aby czuli się komfortowo.

 • Techniki wymowy

  Techniki wymawiania słów we właściwy i zrozumiały sposób.

 • Standardy redagowania tekstów

  Wytyczne dotyczące sposobu postępowania w związku z prywatnością, dziećmi i śmiercią oraz informowania o nich zgodnie z zasadą bezstronności oraz inne normy.

 • Sprzęt audiowizualny

  Charakterystyka i stosowanie różnych narzędzi stymulujących zmysły wzroku i słuchu.

Umiejętności

 • ściśle współpracować z zespołami redakcyjnymi

  Ściśle współpracować z zespołami prasowymi, fotografami i redaktorami.

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

 • Zdawać relację w trakcie transmisji na żywo

  Transmitować na żywo wydarzenia o charakterze politycznym, gospodarczym, kulturalnym, społecznym, międzynarodowym lub sportowym lub realizować program transmisji na żywo.

 • śledzić bieżące informacje

  Śledzić bieżące wydarzenia w polityce, gospodarce, grupach społecznych, sektorach kultury, na arenie międzynarodowej i w sporcie.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Zapamiętywać kwestie

  Zapamiętywanie swojej roli w przedstawieniu teatralnym lub filmie, niezależnie od tego, czy chodzi o tekst, ruch czy muzykę.

 • Deklamować wcześniej przygotowane utwory

  Czytać teksty, pisane samodzielnie lub przez innych, z odpowiednią intonacją i gestykulacją.

 • Przeprowadzać wywiady

  Przeprowadzać wywiady z ludźmi w różnych okolicznościach.

 • Dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji

  Zmieniać podejście do sytuacji w oparciu o nieoczekiwane i nagłe zmiany trendów lub potrzeb i nastrojów ludzi; zmieniać strategie, improwizować i naturalnie dostosowywać się do tych okoliczności.

Source: Sisyphus ODB