Zawód prezenter

Prezenterzy są gospodarzami programów. Są oni „twarzą” lub „głosem” programów i zapowiadają je na różnych platformach, np. w radiu, telewizji, kinach i innych obiektach. Dbają o rozrywkę dla swojej publiczności i zapraszają artystów lub osoby, z którymi prowadzą wywiady.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki operowania głosem

  Różnorodne techniki prawidłowego posługiwania się głosem bez wyczerpania lub uszkodzenia ciała przy zmianie głosu pod względem tonu i głośności.

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

 • Techniki wymowy

  Techniki wymawiania słów we właściwy i zrozumiały sposób.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Sprzęt audiowizualny

  Charakterystyka i stosowanie różnych narzędzi stymulujących zmysły wzroku i słuchu.

 • Techniki oddychania

  Różne techniki kontrolowania głosu, ciała i nerwów przez oddychanie.

 • Pisownia

  Zasady dotyczące pisowni słów.

Umiejętności

 • Deklamować wcześniej przygotowane utwory

  Czytać teksty, pisane samodzielnie lub przez innych, z odpowiednią intonacją i gestykulacją.

 • Spełniać oczekiwania odbiorców docelowych

  Badać potrzeby i oczekiwania odbiorców docelowych, aby upewnić się, że temat programu spełnia oba te elementy.

 • Improwizować

  Przeprowadzać dialogi lub działania spontanicznie bądź bez przygotowania.

 • Dostosowywać dzieło do różnych środków przekazu

  Dostosowywać dzieło do różnych rodzajów mediów, takich jak telewizja, filmy, reklamy i inne. Dostosowywać dzieło do rodzaju mediów, skali produkcji, budżetu, gatunków w ramach rodzaju mediów i innych.

 • Gromadzić informacje związane z tematyką występu

  Zbierać odpowiednie informacje na temat omawiany w programie lub o gościach, którzy pojawiają się w programie, aby upewnić się, że jesteśmy na bieżąco.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Przestrzegać znaków rozpoczęcia partii

  Obserwować dyrygenta, orkiestrę lub reżysera i dokładnie podążać za tekstem i partyturą, aby rozpoczynać partie w sposób precyzyjny.

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

 • Zapamiętywać kwestie

  Zapamiętywanie swojej roli w przedstawieniu teatralnym lub filmie, niezależnie od tego, czy chodzi o tekst, ruch czy muzykę.

 • Stosować się do wskazówek dyrektora ds. artystycznych

  Postępować zgodnie z instrukcjami dyrektora i rozumieć jego twórczą wizję.

 • śledzić bieżące informacje

  Śledzić bieżące wydarzenia w polityce, gospodarce, grupach społecznych, sektorach kultury, na arenie międzynarodowej i w sporcie.

 • Przygotowywać się do roli

  Przećwiczyć kwestie i działania. Przećwiczyć je przed nagrywaniem lub kręceniem, aby znaleźć najlepszy sposób na ich realizację.

Source: Sisyphus ODB