Zawód probierz

Probierze testują i analizują metale szlachetne, takie jak srebro i złoto, w celu określenia wartości i właściwości składników przy użyciu technik chemicznych i fizycznych. Oddzielają również metale szlachetne lub inne składniki od innych materiałów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki laboratoryjne

  Techniki stosowane w różnych obszarach nauk przyrodniczych w celu uzyskania danych doświadczalnych, takich jak analiza grawimetryczna, chromatografia gazowa, metody elektroniczne lub termiczne.

 • Metale szlachetne

  Rodzaje metali ziem rzadkich, które występują naturalnie i mają wysoką wartość ekonomiczną.

 • Właściwości metali szlachetnych

  Zmiany w zakresie metali szlachetnych, dotyczące ich gęstości, odporności na korozję, przewodności elektrycznej, odbijania światła i jakości.

 • Chemia

  Skład, struktura i właściwości substancji oraz procesy i transformacje, którym podlegają; zastosowania różnych chemikaliów i ich wzajemne oddziaływanie, techniki produkcji, czynniki ryzyka i metody utylizacji.

 • Dobra praktyka laboratoryjna

  Wymogi regulacyjne i dobre praktyki laboratoryjne (GLP) stosowane w danym sektorze wytwórczym.

 • Wyroby z metalu i rud metalu

  Oferowane wyroby z metali i rud metali, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i przepisy.

 • Procesy chemiczne

  Procesy chemiczne stosowane w produkcji, takie jak oczyszczanie, rozdzielanie, emulgacja i dyspersja.

 • Chemia analityczna

  Przyrządy i metody stosowane do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji – składników chemicznych naturalnych i sztucznych materiałów i roztworów.

 • Statystyka

  Badanie teorii statystycznej, metod i praktyk takich jak gromadzenie, organizacja, analiza, interpretacja i prezentacja danych. Obejmuje ona wszystkie aspekty danych, w tym planowanie gromadzenia danych w zakresie badań i eksperymentów w celu prognozowania i planowania działań związanych z pracą.

Umiejętności

 • Stosować procedury bezpieczeństwa w laboratorium

  Upewniać się, że sprzęt laboratoryjny jest używany w bezpieczny sposób, a postępowanie z próbkami jest prawidłowe. Pracować nad zapewnianiem wiarygodności wyników uzyskanych w badaniach.

 • Obchodzić się właściwie z substancjami chemicznymi

  Obchodzić się bezpiecznie z substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w przemyśle; efektywnie je wykorzystywać i dopilnowywać, aby nie dochodziło do szkód środowiskowych.

 • Wydzielać metale z rud

  Stosować różne metody chemiczne i fizyczne w celu wydzielania minerałów z ich rud, takich jak metody magnetyczne, elektryczne lub chemiczne.

 • Wykonywać badania laboratoryjne

  Przeprowadzać testy w laboratorium, aby uzyskać wiarygodne i precyzyjne dane wspierające badania naukowe i testy produktów.

 • Korzystać z urządzeń do analizy chemicznej

  Używać sprzętu laboratoryjnego, takiego jak urządzenia do spektrofotometrii absorpcyjnej atomowej, mierniki pH i przewodności oraz komora solna.

 • Badać minerały surowe

  Pobieranie próbek materiałów mineralnych do celów badawczych. Wykonywanie różnorodnych badań chemicznych i fizycznych materiałów.

 • Konserwować urządzenia do przetwarzania rud

  Konserwować i czyścić sprzęt; usuwać śmieci i wycieki.

 • Określać cel analizy

  Określać potrzeby klienta i wybierać odpowiednie metody analizy dopasowane do określonego celu, takiego jak zapewnienie jakości, rozwój lub usprawnienie procesów, produkcja i badania naukowe.

Source: Sisyphus ODB