Zawód producent audiowizualny

Producenci audiowizualni nadzorują cały proces produkcji filmu lub programu telewizyjnego. Wybierają scenariusze, na których powstanie film lub serial. Producenci audiowizualni zdobywają środki na realizację filmu lub serialu telewizyjnego. Mają ostatnie słowo w całym projekcie, od opracowania i montażu po dystrybucję. Podczas produkcji na dużą skalę producenci audiowizualni mogą być częścią zespołu producentów i mogą być odpowiedzialni za niektóre z tych zadań.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Dzieła audiowizualne

  Różne rodzaje produktów audiowizualnych i ich wymogów, takie jak filmy dokumentalne, niskobudżetowe, seriale telewizyjne, płyty, płyty CD i inne.

 • Zasady zarządzania projektami

  Różne elementy i etapy zarządzania projektami.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Proces produkcji filmowej

  Różne etapy rozwojowe produkcji filmu, takie jak pisanie scenariuszy, finansowanie, kręcenie zdjęć, montaż i rozpowszechnianie.

 • Techniki rachunkowości

  Techniki rejestrowania i streszczania transakcji gospodarczych i finansowych oraz analizowania, weryfikowania i zgłaszania wyników.

Umiejętności

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

 • Pośredniczyć w kontaktach ze sponsorami

  Kontaktować się z osobami chętnymi do finansowania projektu. Negocjowanie umów i kontraktów.

 • Oceniać rentowność

  Dokonywanie przeglądu i analizy informacji finansowych oraz wymogów dotyczących projektów, takich jak ocena budżetu, spodziewany obrót oraz ocena ryzyka w celu określenia korzyści i kosztów projektu. Ocena, czy umowa lub projekt zostaną zrealizowane oraz czy potencjalne zyski są warte ryzyka finansowego.

 • Zarządzać projektem

  Zarządzać i planować różne zasoby, takie jak zasoby ludzkie, budżet, terminy, wyniki i jakość niezbędne dla konkretnego projektu, a także monitorować postępy w realizacji konkretnego celu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu.

 • Dokonywać selekcji scenariuszy

  Wybierać scenariusze, które mają zostać przekonwertowane na filmy.

 • Pracować z dramaturgami

  Współpracować z pisarzami poprzez warsztaty lub programy rozwoju scenariusza.

 • Uwzględniać wizję artystyczną

  Uwzględniać artystyczną i twórczą wizję organizacji przy wyborze projektu.

 • Współpracować z zespołem montażowym

  Współpracować z zespołem montażowym na etapie poprodukcyjnym. Upewnić się, że gotowy produkt jest zgodny ze specyfikacjami i wizją twórczą.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Konsultować się z kierownikiem ds. produkcji

  Konsultować się z kierownikiem, producentem i klientami na różnych etapach procesu produkcji i po produkcji.

 • Wdrażać plany strategiczne

  Podejmować działania w zakresie celów i procedur określonych na poziomie strategicznym, aby mobilizować zasoby i realizować ustalone strategie.

 • Współpracować z zespołem odpowiedzialnym za produkcję materiałów wideo i produkcję filmową

  Współpracować z członkami obsady i ekipy filmowej w celu ustalenia wymagań i budżetów.

Source: Sisyphus ODB